Základní škola Liberec Barvířská

Zůstane tu s námi

Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

Název projektu „Zůstane tu s námi“, vychází z vize, aby strom, který byl desetiletí neoddělitelnou součástí historie naší školy a nyní byl pokácen, zůstal dále součástí naší zahrady. Bylo by skvělé kdyby s námi zůstal i když v jiných podobách, např. ve formě výchovně-vzdělávacích prvků. Všechny nové prvky vytvořené na naší zahradě budou méně či více tvořené z materiálu tohoto stromu.

Naším záměrem je vytvořit:
- broukoviště
- hmyzí hotel
- lesní bytost 
- učební pomůcku letokruhy
- hmatový chodník

Realizace projektu: říjen 2014 - září 2015

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Sportovní den pro mateřské školy (Plačková)

V úterý 19. září 2015 se na naší škole uskutečnil již tradiční „Sportovní den pro mateřské školy“.

Jóga v hodině tělesné výchovy (Plačková)

V úterý 19.9.2017, v rámci seznamování s různými druhy sportů, proběhla i hodina jógy.