Základní škola Liberec Barvířská

Školní družina

Vychovatelky ŠD:
Bc. Vlasta Blahová, Kateřina Janků, Renata Mysíková, Bc. Adam Roth

Výše příspěvku školní družiny
Příspěvek činí pro období 1.9. do 30.6. za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení  200,- Kč.
Umístí-li plátce do jedné ŠD současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši 200,-Kč a za každé další snížený příspěvek ve výši 100,-Kč.

Způsob úhrady
Úhrada se provádí za období:
září – prosinec (do 20.9.), leden – březen (do 20.1.), duben – červen (do 20.4.)

Forma úhrady:
- bezhotovostně na účet ZŠ č. 5449 552/0800 (zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte)
- v hotovosti v kanceláři školy

Kontakty školní družina:
Telefon 778 761 347, e- mail :  druzina.barvirska@seznam.cz
Dítě se ve školní družině musí řídit vnitřním řádem ŠD a řádem školy ( naleznete v sekci škola - dokumenty)

Příležitostné akce školní družiny pro 1.pololetí školního roku 2018/2019  ( námětová hra Dobrodružství s indiány, změna programu vyhrazena)
09/2018
 17.9 - Program Indiánskou stezkou - akce pro účastníky ŠD, klubíku a MŠ
• povídání o indiánech, ukázky indiánských doplňků a oděvů, lukostřelba, tanec, zpěv v podání zástupců z indiánské vesničky Rosehill ( Růžová na Děčínsku), dílničky, vstup 55,- osoba
• délka programu cca 2 hodiny – 13:30 – 15:30
• místo konání dle počasí – školní zahrada x tělocvična
27.9 - Rozloučení s létem – akce pro účastníky ŠD, klubíku a jejich rodinné příslušníky
• 15:30- 16:30 – seznámení s indiánskými aktivitami, které nás během roku budou čekat  ( lukostřelba, stezka paměti, poznávání semen rostlin, krocení mustangů, hod oštěpem, lov bizonů)
• 16:30 – 18:00- společné posezení u ohně a opékání
• místo konání školní zahrada, pouze za příznivého počasí
10/2018
23.10. - Stezka duchů – akce pro účastníky ŠD, klubíku 
• 16:30 - 19:00, místo konání vnitřní prostory školní budovy
• tvoření a soutěže pro nebojácné indiány, večerní stezka odvahy
11/2018
12.11. - Martinský průvod – akce pro účastníky ŠD, klubíku a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• 16:30 – 18:30 lampionový průvod v okolí školy na podporu tradice Sv. Martina
12/2018
2.12. - Rozsvěcení vánočního stromu
        - akce pro účastníky ŠD, ZŠ a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• 2.12.2018 -  od 15:30 ve vnitřních prostorách školy výstava zapůjčených betlémů, ochutnávka cukroví, výroba ozdoby přání, zavěšování vánočních ozdob a světelných kroužků na venkovní strom ( prostor před školní jídelnou)
• Od 16:30 adventní program v podání žáků ZŠ a dětí z MŠ
8.12. - Vánoční dílničky - akce pro účastníky ŠD, ZŠ a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• školní družina se podílí na provozu vánoční kavárničky

 

 

Školní družina Školní družina Školní družina