Základní škola Liberec Barvířská

Školní družina

Vychovatelky ŠD:
Michaela Novotná (vedoucí vychovatelka), Bc. Vlasta Blahová, Renata Mysíková, Leona Rýdlová

Výše příspěvku školní družiny
Příspěvek činí pro období 1.9. do 30.6. za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení  200,- Kč.
Umístí-li plátce do jedné ŠD současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši 200,-Kč a za každé další snížený příspěvek ve výši 100,-Kč.

Způsob úhrady
Úhrada se provádí za období:
září – prosinec (do 20.9.), leden – březen (do 20.1.), duben – červen (do 20.4.)

Forma úhrady:
- bezhotovostně na účet ZŠ č. 5449 552/0800 (zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte)
- v hotovosti v kanceláři školy

________________________________________________________________________________

Příležitostné akce pro školní rok 2016/2017

Září:
- úvod do celoroční hry „Putování s pohádkou“ – pohádkový les ( školní zahrada)
- rozloučení s létem, setkání s rodiči a dětmi u ohně, opékání uzenin
27. 9.

Říjen:
- „ Strašidel se nebojíme“ – veselé odpoledne s vyráběním, soutěžemi ( jídelna školy)
31. 10.

Listopad:
- „ Průvod se světýlky“ –  připomenutí lidové tradice sv. Martina
11. 11.
- Tradiční rozsvícení vánočního stromu před školou s krátkým programem
27. 11.

Prosinec:
- 10. 12. Vánoční dílna

Leden:
- Tříkrálová nadílka  ( rozdělení dárků v oddělení)
- Párty za vysvědčení ( zábavné odpoledne jako odměna za vysvědčení)

Únor:
- Masopustní veselí ( karneval tentokrát ve stylu pohádkových bytostí)

Březen:
- Morana, Mořena – připomenutí lidové tradice přicházejícího jara, loučení se se zimou, pěší výlet

Duben:
- Velikonoční dílna spojená s jarmarkem ( jídelna školy)
- Čarodějnické setkání a rej na zahradě školy ( soutěže, opékání)

Květen:
- Férová snídaně
- Komu letos pomůžeme? Zveme Vás na svačinu. ( Koupením sladkého pečiva pomůžeme vybrané osobě)

Některé akce nejsou termínově dané, jsou závislé na počasí a dalších okolnostech.
Rády bychom také zařadily ty, které vyplynou z chodu školní družinu a odvíjí se od finančního zajištění a pomoci rodičů, např. divadelní představení, spolupráce s Krasohledem atd.


Aktivně prožité volné dny ve školní družině

Pondělí 24.10.2016

Ráno jsme zahájili společnou svačinkou a pak jsme se již vydali na tramvaj. Naším cílem byla tentokrát  Botanická zahrada. Nejprve jsme si prohlédli venkovní prostory, kde nás překvapily stále ještě kvetoucí růže a krásně zbarvené podzimní keře a stromy. Zopakovali jsme si naše znalosti o druzích stromů a pak jsme se již odebrali do vnitřních prostorů. Svoji prohlídku jsme začali v pavilonu akvárií, kde nás nadchli želvy, žraloci, muréna a spoustu dalšch zajímavých vodních tvorů a rostlin. Další expozice byly neméně zajímavé. Zavítali jsme do pavilonu s masožravými rostlinami, kaktusy a sukulenty, prohlédli si kvetoucí orchideje, tropické a subtropické rostliny z Afriky, Austrálie či Ameriky. Obdivuhodná byla i obří semena rostlin. Náš výlet jsme zakončili procházkou zpět do školy, kde na nás již čekal dobrý oběd. Odpoledne jsme si vyprávěli, zvládli jsme si vyrobit závěsnou ozdobu z javorových semínek, šípků a korálků, zahrát si vybíjenou a samozřejmě nám zbyla i chvilka na hraní. Den se vydařil a budeme se těšit na další....


Výlet pro zdatné děti na duchu a i na těle

Úterý 25. 10.

Během úterní noci a rána to vůbec nevypadalo na příjemný výlet za vládcem Jizerských hor –
Muhu. Mlha se valila nad Oldřichovem v Hájích jako v sauně a když jsme vystoupili z vlaku na nádraží, všichni jsme si názorně ukázali jak se obléknout do podzimního, ubrečeného terénu.
Všichni jsme díky našim maminkám byli připraveni vzorně a taky jsme si jednu raději vzali s sebou. Maminku Kačenky Vaníčkové.
První kopcovitý výstup v dešti, jsme zvládli na jedničku. V pláštěnkách, v řadě za sebou, ale bez řečí a s úsměvem. Jen nás nejvíce zajímala mokrá koryta u silnice, napadané listí při cestě a samozřejmě kdejaké kaluž.
Po krátké svačině pod přístřeškem jsme se vydali bukovým porostem Oldřichova. Vyprávěli jsme si, společně soutěžili a plnili úkoly v pracovním minideníku. A taky se ohřáli. Ve Střevlíku, kde nás nechali v teple se nasvačit, zakoupit drobnosti z výletu a taky zahrát stolní fotbal.
A už tu byl čas na návrat. Vlakem z Mníšku zpět do Liberce. Ale hlavně, nepršelo a děti nefňukaly.
Obdiv patří dětem a i rodičům.

Aktivity organizovaly paní vychovatelky Renča, Leona, Míša a obětavá maminka Lída Vaníčková

Školní družina Školní družina Školní družina

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Svatý Martin nepřijel na bílém koni (Novotná)

Již tradičně jsme se společně sešli v Martinském průvodu.

ZÁKLADNÍ KOLO FLORBALOVÉ SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ (Václav)

Úterý 7.11.2017 bylo na naší škole vyhrazeno k sehrání základní skupiny florbalové postupové soutěže starších žáků.