Základní škola Liberec Barvířská
Akce školy
Den otevřených dveří 2018

V sobotu  17.3.2018 se na naší škole konal Den otevřených dveří.
 

Florbal 4.-5.třída (Urban)

Ve čtvrtek 22.3.2018 odehráli žáci 4.-5.tříd základní kolo okresní soutěže ve florbalu.

ZÁKLADNÍ KOLO BASKETBALU STARŠÍCH ŽÁKŮ (Václav)

V rámci zdokonalování sportovní všestrannosti se s našimi žáky pravidelně účastníme basketbalových turnajů.

Vybíjená 9.3.2018 (Vávra)

Vybíjená 4.-5.třída – 2.místo

Důležité informace ze ZŠ Barvířská Liberec

Sběr papíru     28. března  7:15 hod.

______________________________

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29. března 2018
______________________________

 

Zápis do prvního ročníku

Tento rok bude vyplňování žádosti probíhat elektronicky na webové aplikaci (odkaz uvedeme po spuštění).


Vydávání žádostí prostřednictvím zápisového portálu ZŠ: 3. 4. 2018 až 25. 4. 2018
Pro získání žádosti slouží číslo pojištěnce (dítěte) – uvedené na kartičce zdravotní pojišťovny.


Sběr žádostí – 26. 4. 2018   14:00 - 17:00 hod.  Zákonný zástupce se dostaví osobně s vyplněnou žádostí do vybrané ZŠ. Je možné se na tel. 485 108 790 objednat na čas.


Odpovědnému pracovníkovi v ZŠ předloží:
vyplněnou žádost
rodný list dítěte
občanský průkaz


V případě, že trvalý pobyt dítěte se liší od bydliště zákonného zástupce je nutné potvrzení, které dokládá trvalý pobyt dítěte.
OP zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

 

Zajímavé fotogalerie naší školy