Základní škola Liberec Barvířská

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny
1) Obědy pro žáky ZŠ a studenty SŠ se vydávají od 11:30 hod. do 14:15 hod.
2) Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11:00 hod. do 11:30 hod. (viz vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení).
3) Žáci odloží své tašky a svršky na vyhrazených místech (cenné věci /mobilní telefony, peníze aj./ musí mít žák stále při sobě a pod svým osobním dohledem!)
4) Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
5) Jídlo je vydáváno dle vlastní objednávky. V případě, že žák nemá čip, ohlásí tuto okolnost vedoucímu školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno na náhradní doklad (stravenku).
6) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce a pod. si žáci neodnášejí z prostor školní jídelny.
7) Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení.
8) Pedagogický dozor sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, jídlo..), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáků. Ihned nechá podlahu osušit.
9) Dojde-li k opaření strávníků, ohlásí „dozor“ úraz vedoucímu školní jídelny, který mu poskytne první pomoc. Poté se provede zápis v knize úrazů v kanceláři školy. Jde-li o úraz vyžadující registraci, sepíše se „Záznam o školním úrazu“.
10) V případě nemoci žáka je možné první den vyzvednout oběd do nádoby, dále je nutné obědy odhlásit.


 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
PŘESPOLNÍ BĚH (Jeništa)

Zúčastnili jsme se další sportovní akce, tentokrát přespolního běhu šesti členných družstev.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (Jeništa)

Školní rok je již v plném proudu a také sportovní i kulturní akce.