Základní škola Liberec Barvířská

Prodej stravného

Od 1.7.2009 je školní kuchyně pronajata firmě Gastron paní Zuzany Vaníčkové.

Prodej stravného:  v kanceláři kuchyně
Kontakt:               pí Cidlinská   
                            tel. 485 135 999 

Cena obědu:
žáci ZŠ 7 – 10 let          24,-  
žáci ZŠ 11 – 14 let        26,-  
žáci ZŠ 15 let a více      28,- 

Čip   60,-
Čip nutno zakoupit pro výběr jídla.


Stravné lze hradit hotově, sporožirem nebo převodem.

 

Informace pro strávníky
1) VŠEOBECNÉ INFORMACE
Strávník se stravuje prostřednictvím čipu, který si zakoupí v kanceláři školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si pořídit nový čip. Čipy se zpět nevykupují. V případě zapomenutí čipu si strávník vyzvedne náhradní stravenku v kanceláři jídelny.
Všichni stravovaní žáci jsou povinni vyplnit přihlášku ke stravování – přihláška ke stravování se vyplňuje na každý školní rok.
Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


2) Platba stravného
    Ceny obědů se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
    a) hotovostní platby – v kanceláři školní jídelny
    b) bankovním převodem - na číslo účtu 27-1859990267 / 0100
           - termín úhrady je nejpozději do 20. dne předchozího měsíce
           - variabilní symbol:4444
           - zpráva pro příjemce: celé jméno + třída žáka
     Přeplatky stravného zasíláme zpět na Váš účet během vyúčtování, které probíhá v srpnu.


3) Přihlašování a odhlašování obědů
Obědy lze přihlašovat a odhlašovat vždy min. 1 pracovní den předem do 14:00 hodin.
K přihlášení a odhlášení obědů můžete využít:
 - objednávkový terminál v jídelně školy
 - www.strava.cz – potřeba předchozí registrace v kanceláři školní jídelny
           - aplikace strava.cz pro Android
           - telefonní číslo 485 152 495
           - email: bojiste@gastron.cz

První den nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny je potřeba si odhlásit.