Základní škola Liberec Barvířská

Keramika

Vedoucí kroužku: Mgr. Martina Šímová
Kroužek je určen žákům 1.-9. třídy

Termín: středa 13:30-15:00 (1x za 14 dní)

Cena 500,-Kč/pololetí

Na kroužku keramiky se děti seznamují s vlastnostmi  keramické hlíny a možnostmi jejího zpracování. Učí se vyrábět drobné předměty pro radost sobě i svým blízkým.