Základní škola Liberec Barvířská

Historie školy

Plán na výstavbu školy byl schválen 17.10.1955. Schválená částka na její výstavbu byla 7 927 000,- Kč.

Stavba byla rozvržena do tří etap:
- výstavba hlavní části budovy
- tělocvična s příslušenstvím
- budova pro mimoškolní  výchovu
   a stravování

Výkop pro novostavbu byl zahájen v září 1957. O rok později měla stavba již první patro. Vyskytly se však problémy – byl nedostatek pracovních sil, materiálu, stroje na stavbě byly poruchové. Přesto stavba hlavní budovy pokročila dál. V březnu 1959 byl schválen ředitel školy Zdeněk Neděla.

Výuka byla zahájena 1.9.1959. Škola začala svůj provoz jako 15. osmiletá základní škola v Barvířské ulici s 23 třídami a 750 žáky.

Ze dvou tříd v přízemí byla zřízena nouzová místnost pro výuku tělocviku, která je v provozu dosud pod názvem malá tělocvična. Třídy, které se nevešly do hlavní budovy, byly umístěny do sousedního dřevěného baráku, ve kterém byla rovněž školní družina a jídelna. Provoz ve dvou budovách – hlavní a „barákové“ trval 15 let. Nejvyšší počet žáků měla škola ve školním roce 1961/62,  a to 843 žáků ve 24 třídách. Stále se upravovalo okolí školy: oplocení areálu, vysazení topolového stromořadí….

V průběhu let navštívila školu řada návštěv. Mezi nejzajímavější patří návštěva Emila Zátopka, která jako by předurčila sportovní zaměření školy. Dříve byla škola orientována na lehkou atletiku a hokej.

Na škole působilo několik ředitelů – jako první Zdeněk Neděla, dále pan Merta (1979-1990), p. Havrda a p. Vobořil (1990-91),  p. Šmída (1991-1997), Mgr. Petr Myslivec (1997-2002) a současný ředitel Mgr. Miloslav Kuželka.

Během let byla vybudována nová stravovna, školní družina a dílny namísto „barákové budovy“. Stavba byla dokončena ve školním roce 1983/84 za vydatné pomoci rodičů. V následujícím školním roce byla otevřena i velká tělocvična. Bohužel ne na dlouhou dobu, protože záhy došlo ke zničení podlahy a k nutnosti její opravy. Současný povrch velké tělocvičny je z umělé hmoty a byl položen v roce 1994/95. Poprvé byla otevřena fotbalová 4. třída na této škole ve školním roce 1988/89. Dva roky poté získala škola statut základní školy se sportovními třídami, zaměřenými na fotbal.

Od školního roku 1997/98 jsme škola s právní subjektivitou a od 1.9.2010 je také naší součástí mateřská škola.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
PŘESPOLNÍ BĚH (Jeništa)

Zúčastnili jsme se další sportovní akce, tentokrát přespolního běhu šesti členných družstev.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (Jeništa)

Školní rok je již v plném proudu a také sportovní i kulturní akce.