Základní škola Liberec Barvířská

Erasmus+

Od září 2016 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu partnerství škol Erasmus+. Budeme spolupracovat s učiteli a žáky z Islandu (které je současně hlavním koordinátorem), Německa, Norska a Turecka, komunikačním jazykem bude samozřejmě angličtina což dá jistě žákům novou motivaci k učení se tomuto jazyku. Se školami z Islandu, Turecka a Německa jsme již v minulosti pracovali na projektu Comenius – Home, sweet home a projekt se ukázal jako velmi přínosný z mnoha hledisek. Žáci používali častěji anglický jazyk, získali povědomí o jiných zemích a kulturách a měli možnost se realizovat během plnění nejrůznějších úkolů, často v přímé spolupráci s dětmi z cizích zemí.
Nový projekt má název „Meet up with the future“, tedy „Potkej se s budoucností“, a jak již sám název napovídá, bude zaměřen na zavádění inovativní techniky a nových metod do výuky. Důraz bude kladen na využívání informačních a komunikačních technologií ve třídě a dále na využívání různých počítačových programů a pomůcek (tablety, chytré telefony), které by u žáků kreativním způsobem zvyšovaly zájem o tradiční dovednosti jako je čtení a psaní.  Součástí projektu budou pracovní výjezdy vybraných žáků i učitelů do všech partnerských zemí. První setkání proběhne v říjnu tohoto roku v Turecku a zúčastní se ho zatím pouze učitelé, kteří zde budou podrobně plánovat projektové aktivity. Naši žáci se ale již nyní mohou těšit na nové kamarády, zkušenosti a zážitky, které jim účast v projektu přinese.
 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Svatý Martin nepřijel na bílém koni (Novotná)

Již tradičně jsme se společně sešli v Martinském průvodu.

ZÁKLADNÍ KOLO FLORBALOVÉ SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ (Václav)

Úterý 7.11.2017 bylo na naší škole vyhrazeno k sehrání základní skupiny florbalové postupové soutěže starších žáků.