Základní škola Liberec Barvířská

Třída 1.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  Čj  M  Tv  Čj Aj         
Úterý  Čj  M  Prv  Vv          
Středa  Čj   Aj   Tv   Čj           
Čtvrtek  Čj   M  Prv   Hv          
Pátek  Čj  M   Pč   Čj         

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: úterý 12-13 nebo po domluvě

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 nebo po domluvě

 

Pro nemocné: 17. 6. -  21. 6.

Matematika - opakování probraného učiva

Malá písanka 3 - doděláme

Slabikář - doděláme (pokud děti potřebují, pište si obloučky pod slabiky!)

Pracovní sešit ke slabikáři 2 - doděláme

Prvouka - doděláme

!!!Procvičujte s dětmi +- do 10 bez použití prstů!!!

 

 

V pondělí 24. 6. normální výuka 

 V úterý 25. 6. Pobyt v přírodě - prosím o dva lístky na tramvaj - (s sebou batoh, pití, svačinu, vhodné oblečení).

Ve středu 26. 6. úklid třídy a šatny - děti si odnesou kapsáře, tělocviky a všechny věci z šatny.

 Ve čtvrtek 27. 6. kino - vybíráme 80,- na žáka.

 Do 21. 6. 2019 vybíráme 1000,- na pracovní sešity a pomůcky do 2. třídy a 100,- na knížku za vysvědčení.

Prosím doneste peníze včas, potřebuji objednat sešity i knížky s předstihem!


!!!Prosím doneste do třídy papírové kapesníky, docházejí nám. Pak už zbývají jen rukávy!!!