Základní škola Liberec Barvířská

Recitační soutěž (Loumová)

„Pro mne je poezie touhou člověka vyjádřit slovy svou duši zasaženou v určité chvíli životem, jeho krásou, nebo bolestí. V poezii je síla lidskosti.“                                                                           
                                                                    (Bedřich Stehno, básník, laureát ceny Františka Hrubína)

Poezie hledá a objevuje krásu. I když se může zdát, že poezie je literárním žánrem minulého století, není tomu tak. Člověk bez ní nemůže žít ani chvíli, neboť poezie je člověk sám. Vnímá ji všude kolem sebe: v květinách, dešti, lásce, mládí…
Poezie vystihuje zážitky a fantazie, které většinou všichni vnímáme podobně. Musejí se kvalitní básničky pro recitační soutěž rýmovat? Samozřejmě, že ne!  Obsahují  básně pro recitační soutěž zastaralá slova a neřešitelné hádanky? Pochopitelně, že nikoli! Nejlepší básníci často používají obyčejný jazyk, jakým mluví  maminky na svoje děti. Právě proto zůstávají  jejich verše nadčasové, aktuální ještě desítky, stovky, ba tisíce roků.
Leden a únor je na  naší škole každoročně spjat s recitační soutěží. V jednotlivých třídách proběhnou nejprve třídní kola. Jejich vítězové pak postoupí do školního kola. To se konalo v posluchárně školy
5. února 2019. 
Soutěže se zúčastnilo šedesát mladých recitátorů, kteří soutěžili v pěti kategoriích.  Své básně všichni recitátoři přednášeli procítěně. Bylo vidět, že jim na konečném výsledku velmi záleží. Proto všem účinkujícím patří poděkování a uznání za předvedené výkony.
I letos si diplomy odnesli ti nejlepší. Účastníkům, kterým se nepodařilo umístit se na prvních místech, byla rozdána malá sladkost jako ocenění jejich snahy. Úterním dopolednem mladé recitátory provázeli moderátoři Gábina Kovaříková, Justýna Popelková, Tomáš Cvrček a Standa Mrskoš. O foto ze soutěže se postarala Eliška Loulová z 9. A.
Výkon Tomáše Isacha z 2. B (soutěžící v 1. kategorii, určené žákům 2. a 3. tříd) byl odbornou porotou vyhodnocen jako suverénně nejlepší, a umístil se tedy na 1. místě. Do okresního kola spolu s  ním postupuje i Matyáš Marhan, opět z 2. B (soutěžící v 1. kategorii). Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v DDM Větrník dne 15. března. Gratulujeme!
Poděkování však patří všem učitelům, kteří své žáky báječně na soutěž připravili.
Umístění:
0. kategorie:
1. místo Sébastien Ponc, 2. místo Tereza Vávrová
1. kategorie 
1. místo Tomáš Isach, 2. místo Matyáš Marhan, 3. místo Sofie Lyvynyuk
2. kategorie
1. místo Anička Volfová 2. místo Robert Gábor, 3. místo Adéla Šimůnková
 3. kategorie
1. místo Pavel Runt, 2. místo Michal Naď 3. místo Jana Voldřichová
 4. kategorie
1. místo Kateřina Ducháčková

Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová)