Základní škola Liberec Barvířská

Recitační soutěž (Loumová)

„Jako všechno umění je i poezie v podstatě tajemství.“
                                                                                     (Jan Skácel)

Básníci všech dob sahali po peru obvykle pod vlivem silného citového zážitku.
Poezie vystihuje zážitky a fantazie, které většinou všichni vnímáme podobně. Musejí se kvalitní básničky pro recitační soutěž rýmovat? Samozřejmě, že ne!  Obsahují  básně pro recitační soutěž zastaralá slova a neřešitelné hádanky? Pochopitelně, že nikoli! Nejlepší básníci často používají obyčejný jazyk, jakým mluví  maminky na svoje děti. Právě proto zůstávají  jejich verše nadčasové, aktuální ještě desítky, stovky, ba tisíce roků.
Dobří básníci svými texty pronikavě popisují radost – smutek – naději – zklamání – lásku – vztek – zkrátka niterné pocity, důvěrně známé všem lidem.
Leden a únor je na  naší škole každoročně spjat s recitační soutěží. V jednotlivých třídách proběhnou nejprve třídní kola. Jejich vítězové pak postoupí do školního kola. To se konalo v posluchárně školy
 8. února.
Soutěže se zúčastnilo více než padesát mladých recitátorů, kteří soutěžili v pěti kategoriích.  Své básně všichni recitátoři přednášeli procítěně. Bylo vidět, že jim na konečném výsledku velmi záleží. Proto všem účinkujícím patří poděkování a uznání za předvedené výkony.
Novinkou letošního ročníku se staly diplomy, které si odnesli ti nejlepší. Účastníkům, kterým se nepodařilo umístit se na prvních místech, byla rozdána malá sladkost jako ocenění jejich snahy. Čtvrtečním dopolednem mladé recitátory provázeli moderátoři Klára Loulová, Viky Aleksij a Jirka Hamák. O fotografie ze soutěže se postarala Sofie Wernerová.
Výkon Daniely Kozukové (soutěžící ve 2. kategorii, určené žákům 4. a 5. tříd) byl odbornou porotou vyhodnocen jako suverénně nejlepší, a umístila se tedy na 1. místě. Do okresního kola spolu s  ní postupuje i Kateřina Ducháčková (soutěžící ve 4. kategorii). Tyto žákyně budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v DDM Větrník  ve dnech 8. a 9. března. Gratulujeme!


Poděkování však patří všem učitelům, kteří své žáky báječně na soutěž připravili.


Umístění:
0. kategorie:
1. místo Tomáš Isach, 2. místo Tereza Vondráčková, 3. místo Julie Pichrtová
1. kategorie
1. místo Iveta Šírová, 2. místo Tereza Bláhová, 3. místo Anna Kazdová, 3. místo Laura Suchá
2. kategorie
1. místo, Daniela Kozuková 2. místo, Jana Voldřichová,  3. místo Jiří Sládek
 3. kategorie
1. místo, Antonín Mergl, 2. místo, Justýna Popelková 3. místo  Jana Bilinkevych
 4. kategorie
1. místo  Kateřina Ducháčková

Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová)