Základní škola Liberec Barvířská

Preventivní programy o chování na Internetu (Marková)

Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha jsme na naší škole ve dnech 29. – 30.11.2018 zrealizovali sérii preventivních programů na téma rizikového chování na internetu. Pro mladší žáky byly určeny hodinové besedy  Kamarádi online I (2. ročník) a Kamarádi online II. (3. -5. ročník), které jsou zaměřené na bezpečné chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a fotografií a byla doplněná o praktické aktivity dětí – ankety a diskuzní fórum. Třídní učitelé 2.stupně si mohli zvolit téma pro svou třídu a vybrali si následovně. Třídy  6.A, 6.B, 8.B a 9.A absolvovaly dvouhodinovou přednášku Závislosti online a jejich rizika. Jak název napovídá, tématem byly online závislostí - internet, online hry, sociální sítě, mobilní telefon aj. Tato beseda s prezentací byla doplněná i o praktickou část - práce s dotazníky pro diagnostiku online závislostí a na závěr následovala diskuse s dotazy. Třídy 6.C a 8.A měly dvouhodinový program nazvaný Rizika online světa, tématem bylo bezpečné chování na internetu. Jednalo se o besedu s prezentací, která upozorňuje na vybraná rizika online světa a internetových aplikací a je doplněná o skutečné případy rizikového chování. Žáci programy absolvovali se zájmem, živě se zapojovali do diskuzí a bylo vidět, že témata jsou pro ně zajímavá a přínosná. Děkujeme tímto panu lektorovi RNDr. BC. Ludvíku Hanákovi za realizaci těchto užitečných preventivních programů.
 
 

Preventivní programy o chování na Internetu (Marková) Preventivní programy o chování na Internetu (Marková) Preventivní programy o chování na Internetu (Marková) Preventivní programy o chování na Internetu (Marková)