Základní škola Liberec Barvířská

Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban)

Ve středu 7.6.2017 proběhly obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku. Úkolem žáků je vždy zvolit si ve spolupráci s vyučujícími téma dle zájmu a poté ho nastudovat a zpracovat do písemné práce o rozsahu min. 5 stran. Obhajoba práce pak probíhá před komisí složenou ze tříčlenného učitelského sboru. Žáci zde musí představit hlavní body své práce, zaujmout porotu např. prostřednictvím vlastnoručně vytvořené prezentace a odpovídat na otázky pedagogů. Obhajob se zúčastnili v termínu všichni deváťáci a dobrá zpráva je, že všichni své práce obhájili. Mezi nejlepší práce patřili letos práce Fandy Špinky (New York), Denisy Pacákové (Vlci), Honzy Křeše (Sociální sítě), Matěje Hrušky (Olympijské hry), Martina Vystrčila (Reinhard Heydrich) a Lucky Stárkové (Významní bezvýznamní v historii). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pátek 16.6.2017 v 10:50 v posluchárně školy.
 

Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban) Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban) Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban) Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban) Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban) Obhajoby absolventských prací 2017 (Urban)