Základní škola Liberec Barvířská

iQLANDIA (Honcová)

V pátek 26.1. třídy 6.A, 7.B a 8.A navštívili laboratoře iQLANDIE.
Během laboratorního cvičení "Člověk a jeho schopnosti" si mladší žáci změřili svůj krevní tlak a puls. Zjistili, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu a také si ověřili, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou.  Dále proměřili, jak se liší povrchová teplota různých částí těla a svoje měření se pokusili odůvodnit. Seznámili se se staročeskými jednotkami (např. palec, loket, sáh, stopa), které porovnali s jednotkami dnes běžně používanými. Žáci také otestovali své termoreceptory v kůži a fungování lidských smyslů. Vyzkoušeli si, jak dokážou rozlišit různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel a dozvěděli se také něco o Braillově písmu. Pomocí sady připravených vonných esencí otestovali svou čichovou paměť. V další úloze, která se skládala z různých pohybových aktivit, přišli žáci na to, jak se uplatňuje těžiště těla a jeho přenášení při různých pohybech.
Starší žáci si během laboratorního cvičení „ChemiQ“ prošli celkem osm stanovišť, na kterých si samostatně ve skupinkách vyzkoušeli práci s chemickým nádobím a různými chemikáliemi. Seznámili se s vlastnosti superabsorbentu a jeho využitím. Neutralizací připravili oxid uhličitý a prozkoumali jeho vlastnosti. Provedli soubor chemických reakcí, které vedli ke změně barev roztoků založených na změně koncentrace iontů. Různými metodami změřili pH látek používaných v domácnosti a seznámili se separační metodou - chromatografií. V průběhu programu si žáci vyzkoušeli, na jakém principu fungují tajné inkousty a také si pomocí daktyloskopické fólie a speciálního prášku sejmuli otisk vlastního prstu, který si na památku mohli odnést do školy.
 

iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová)