Základní škola Liberec Barvířská

iQLANDIA (Honcová)

V pátek 26.1. třídy 6.A, 7.B a 8.A navštívili laboratoře iQLANDIE.
Během laboratorního cvičení "Člověk a jeho schopnosti" si mladší žáci změřili svůj krevní tlak a puls. Zjistili, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu a také si ověřili, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou.  Dále proměřili, jak se liší povrchová teplota různých částí těla a svoje měření se pokusili odůvodnit. Seznámili se se staročeskými jednotkami (např. palec, loket, sáh, stopa), které porovnali s jednotkami dnes běžně používanými. Žáci také otestovali své termoreceptory v kůži a fungování lidských smyslů. Vyzkoušeli si, jak dokážou rozlišit různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel a dozvěděli se také něco o Braillově písmu. Pomocí sady připravených vonných esencí otestovali svou čichovou paměť. V další úloze, která se skládala z různých pohybových aktivit, přišli žáci na to, jak se uplatňuje těžiště těla a jeho přenášení při různých pohybech.
Starší žáci si během laboratorního cvičení „ChemiQ“ prošli celkem osm stanovišť, na kterých si samostatně ve skupinkách vyzkoušeli práci s chemickým nádobím a různými chemikáliemi. Seznámili se s vlastnosti superabsorbentu a jeho využitím. Neutralizací připravili oxid uhličitý a prozkoumali jeho vlastnosti. Provedli soubor chemických reakcí, které vedli ke změně barev roztoků založených na změně koncentrace iontů. Různými metodami změřili pH látek používaných v domácnosti a seznámili se separační metodou - chromatografií. V průběhu programu si žáci vyzkoušeli, na jakém principu fungují tajné inkousty a také si pomocí daktyloskopické fólie a speciálního prášku sejmuli otisk vlastního prstu, který si na památku mohli odnést do školy.
 

iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová) iQLANDIA (Honcová)

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
PŘESPOLNÍ BĚH (Jeništa)

Zúčastnili jsme se další sportovní akce, tentokrát přespolního běhu šesti členných družstev.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (Jeništa)

Školní rok je již v plném proudu a také sportovní i kulturní akce.