Základní škola Liberec Barvířská

Září - měsíc lovu

- seznámení s kolektivem a seznamovací hry 

- seznámení s celoroční hrou, kmenem a životem indiánů

- seznámení se systémem celoročního odměňování

- volba názvu kmene a indiánského jména 

- kresba indiánského portrétu 

- představení indiánských hodnot (čest, slušnost, lidskost, pomoc druhému) 

- hledáme indiánské hodnoty v každodenním životě

- výroba čelenek 

- výroba per a jejich lepení

- hry na rozvoj důvěry

- čteme o významu orlího peří a indiánských tradicích

17.9. program Indiánskou stezkou

27. 9. rozloučení s létem (soutěže a opékání) 

 

Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu Září - měsíc lovu