Základní škola Liberec Barvířská

Říjen - Měsíc padajícího listí

četba: Indiánské pohádky

význam týpí, kreslení týpí do deníku

výroba záložek z vylisovaných listů

tiskání a vystřihování listů

zdobíme si indiánské čelenky

co víme o havranovi, vyprávění, vyhledávání informací, pantomima

příprava ovcného salátu na doplnění vitamínů

společenské hry - dbáme na dodržování pravidel

zpívání a rytmizace

indiánská zkouška odvahy na "Stezce duchů"

 

 

Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí Říjen - Měsíc padajícího listí