Základní škola Liberec Barvířská

Dokumenty

Výroční zprávy
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023, usnesení č. 550/2020 ze dne 16.6.2020 PDF soubor 115.4 kB Stáhnout
Schválený rozpočet 2020, usnesení č. 1177/2019 ze dne 3.12.2019 PDF soubor 560.5 kB Stáhnout
Výroční zpráva 2018-2019 PDF soubor 4460.1 kB Stáhnout
Schválený rozpočet 2019 ZŠ, usnesení č. 254/2019 ze dne 19.3.2019 PDF soubor 527.1 kB Stáhnout
Schválený rozpočet 2019 MŠ, usnesení č. 254/2019 ze dne 19.3.2019 PDF soubor 353.5 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Finanční dokumenty - roční účetní závěrky PDF soubor 204.2 kB Stáhnout
Organizační řád PDF soubor 565.3 kB Stáhnout
Příloha ke zřizovací listině PDF soubor 368.4 kB Stáhnout
Zřizovací listina PDF soubor 647.8 kB Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání PDF soubor 203.1 kB Stáhnout
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2020/2021 PDF soubor 210.4 kB Stáhnout
Strategický plán 2015 - 2020 PDF soubor 557.3 kB Stáhnout
Žádost o přestup PDF soubor 254.1 kB Stáhnout
Informace pro veřejnost PDF soubor 530.2 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program PDF soubor 3677.9 kB Stáhnout
Směrnice o stanovení příspěvku ŠD PDF soubor 589 kB Stáhnout

Školní řád
Řád školní družiny PDF soubor 650.9 kB Stáhnout
Školní řád PDF soubor 461.5 kB Stáhnout

Pokyny ředitele školy
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školy PDF soubor 80.8 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění PDF soubor 390.6 kB Stáhnout
Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků PDF soubor 392 kB Stáhnout

Pokyny k absolventské práci
Pokyny k absolventské práci PDF soubor 261.8 kB Stáhnout
Formuláře k absolventské práci Microsoft Office Word soubor 63.5 kB Stáhnout

Ochrana osobních údajů
Žádost o výmaz PDF soubor 532.1 kB Stáhnout
Žádost o přístup PDF soubor 452.2 kB Stáhnout
Žádost o přenositelnost dat PDF soubor 457.8 kB Stáhnout
Žádost o opravu PDF soubor 533.2 kB Stáhnout
Žádost o omezení zpracování PDF soubor 526 kB Stáhnout
Námitka proti zpracování so. údajů PDF soubor 539.3 kB Stáhnout
GDPR - informace PDF soubor 641.4 kB Stáhnout
GDPR - přehled agend PDF soubor 460.2 kB Stáhnout
Pověřenec GDPR PDF soubor 110.9 kB Stáhnout