Základní škola Liberec Barvířská

Erasmus+

Building a Better Future – Vytváříme lepší budoucnost

Naše škola opět realizuje dvouletý mezinárodní projekt partnerství škol Erasmus+. V období září 2018 – srpen 2020 probíhá spolupráce s učiteli a žáky z Polska (které je současně hlavním koordinátorem), Itálie a Slovinska, komunikačním jazykem projektu je angličtina. Jedná se již o třetí projekt tohoto typu, který škola realizuje. První dva projekty se ukázaly jako přínosné z mnoha hledisek: žáci používali častěji anglický jazyk nejen při práci na projektových aktivitách, ale i v  komunikaci s dětmi z partnerských států, poznali nová místa i přátele a měli možnost se realizovat během plnění nejrůznějších úkolů, často s využitím ICT nástrojů.
Současný projekt má název „Building a better future by addressing ecology and immigration problems through innovative teaching methods, multiculturalism and multilingualism“, v překladu: „Vytváříme lepší budoucnost řešením problémů spjatých s ekologií a imigrací prostřednictvím inovativních metod výuky, multikulturalismu a vícejazyčnosti.“ Jak tento komplikovaně znějící název napovídá, projekt je zaměřen na problémy spjaté s ekologií a imigrací, dále na podporu multikulturalismu i výuky cizích jazyků. Hlavní přínosy projektu pro vyučující zahrnují načerpání inovativních postupů využitelných ve výuce, zlepšení ICT dovedností a lepší porozumění žákům – cizincům, což usnadní jejich integraci. Žáci pak z projektu profitují díky rozšíření znalostí o problémech ekologie a imigrace, aktivnímu užívání anglického jazyka a zvýšení motivace k učení se cizím jazykům. Také získávají povědomí o jiných zemích i kulturách a mají možnost navázat nová přátelství.

Součástí projektu jsou pracovní výjezdy vybraných žáků i učitelů do všech partnerských zemí. První krátké setkání proběhlo v říjnu 2018 v Polsku a zúčastnila se ho koordinátorka projektu Daniela Marková, která ve spolupráci s dalšími koordinátory podrobně plánovala projektové aktivity. Následovalo rozběhnutí činnosti mezinárodního klubu Erasmus+ a po splnění prvních úkolů výjezd skupiny žáků a pedagogů do Itálie (leden 2019) a poté do Slovinska (květen 2019).

Ve školním roce 2019-20 nás čeká hostitelská úloha: v říjnu přijede skupina 24 žáků (z každé země 8) a jejich učitelů, budeme se snažit připravit jim zajímavý program. Poslední projektové setkání pak proběhne v květnu 2020 v Polsku.

Odkazy:
Webová stránka projektu v angličtině: https://buildingabetterfuturespirc.wordpress.com/
Twinspace projektu: https://twinspace.etwinning.net/75294/home
Informace o výjezdu do Itálie: http://www.zs-barvirska.cz/aktuality/erasmus-italie-wollrabova.html
Informace o výjezdu do Slovinska: http://www.zs-barvirska.cz/aktuality/setkani-ve-slovinsku-markova.html
Informace o setkání u nás: http://www.zs-barvirska.cz/aktuality/erasmus-nyni-u-nas-markova.html


Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Erasmus+