Základní škola Liberec Barvířská

Školní družina

Vychovatelé ŠD:
Vlasta Blahová, Michaela Javůrková, Gabriela Krňanská, Renata Mysíková - vedoucí vychovatelka.

Výše příspěvku školní družiny
Příspěvek činí pro období 1.9. do 30.6. za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení  200,- Kč.
Umístí-li plátce do jedné ŠD současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši 200,-Kč a za každé další snížený příspěvek ve výši 100,-Kč.

Způsob úhrady
Úhrada se provádí za období:
září – prosinec (do 20.9.), leden – březen (do 20.1.), duben – červen (do 20.4.)

Forma úhrady:
- bezhotovostně na účet ZŠ č. 5449 552/0800 (zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte)
- v hotovosti v kanceláři školy

Kontakty školní družina:
Telefon 778 761 347, e- mail :  druzina.barvirska@seznam.cz
Dítě se ve školní družině musí řídit vnitřním řádem ŠD a řádem školy ( naleznete v sekci škola - dokumenty)

 

Školní družina