Základní škola Liberec Barvířská

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

ŠKOLSKÁ RADA:


Za pedagogy školy:                                 Mgr. Martin Urban
                                                                 Mgr. Tomáš Vávra
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Ing. Radka Vlčková
                                                                 Ing. Petra Vokasová
Za zřizovatele školy:                                Jana Kašparová
                                                               Ing. Jana Červená