Základní škola Liberec Barvířská

Prodej stravného

Od 1.7.2009 je školní kuchyně pronajata firmě Gastron paní Zuzany Vaníčkové.

Prodej stravného:  v kanceláři kuchyně
Kontakt:               sl. Hubená  
                             tel. 485 135 999 

Cena obědu:
žáci ZŠ 7 – 10 let          27,-  
žáci ZŠ 11 – 14 let        29,-  
žáci ZŠ 15 let a více      31,- 


Čip nutno zakoupit pro výběr jídla.


Informace o úhradě stravné obdržíte u vedoucí ŠJ.