Základní škola Liberec Barvířská

Vánoční besídka

Poslední pátek před vánočními prázdninami jsme si i my navzájem nadělili dárečky. Pro příjemnou atmosféru jsme si vyrobili svícen z jablka a dalších přírodnin. Také jsme si zazpívali koledy a zahráli vánoční hry. Krásné prázdniny všem přeje 1. A. 

Vánoční besídka Vánoční besídka Vánoční besídka