Základní škola Liberec Barvířská

Příprava k přijímacím zkouškám z Čj a matematiky

Vedoucí kroužku: M - J. Pěničková, ČJ - I.Loumová (příprava z ČJ ukončena k 31.1.2020)
Kroužek je určen žákům 9. třídy
Cena: 400,-/pololetí

Termín: M- čtvrtek 15:35-16:20
             

Kroužek "Příprava na přijímací zkoušky z matematiky" je zaměřen na procvičování úloh, které bývají ve SCIO testech a přijímacích zkouškách na střední školy. Věnujeme se také procvičování obtížnějších jevů učiva matematiky 9.ročníku. Žáci dostávají úlohy na procvičování, které pak společně rozebíráme. Poukazujeme na časté chyby, čas věnujeme i logickým postupům při řešení.