Základní škola Liberec Barvířská

KVK - Popelka poezie

Dnešní dopoledne (10.10.2019) věnovali žáci 9.B návštěvě KVK v Liberci, a to programu Popelka poezie. Cílem jejich návštěvy bylo získat co nejvíce poznatků o poezii a odpovědět si na otázku: „Čemu se říká báseň?“

Báseň není novinový článek, vědecký spis, ani návod k obsluze, proto se básně nečtou pouze hlavou, ale i srdcem. Však také básníci všech dob sahali po peru obvykle pod vlivem silného citového zážitku. Někdy je báseň jasná a prostá, jindy zase zašifrovaná jako rébus, jehož tajenka je ukryta mezi řádky. Čemu se tedy báseň říká? Odpovědí může být sto, tisíc, milion, a všechny mohou být správné: každý jsme jiný a stejnou báseň může každý z nás chápat a cítit jinak.

 
KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie KVK - Popelka poezie