Základní škola Liberec Barvířská

Třída 9.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJ D VV Z AJ      
Úterý AJ M ČJ CH TVd TVch  
Středa M ČJ D HV NJ OV      
Čtvrtek CH ČJ M INF F TVch TVd      
Pátek M ČJ NJ F AJ      Z      

 

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Loumová

Konzultační hodiny: úterý 11:45-12:30

mail: loumova@zs-barvirska.cz


Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50-9:35 + kdykoli po předchozí domluvě,

e-mail: penickova@zs-barvirska.cz

 

Metodik prevence: Mgr. Daniela Marková

e-mail: markova@zs-barvirska.cz

 

DOMÁCÍ VÝUKA OD 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ

Odkaz na úložiště domácí výuky pro třídu 9.A ZDE

Pravidelné online hodiny:

M: úterý 9-10

ČJ: čtvrtek 9-10

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA MĚSÍC DUBEN A KVĚTEN

Vážení rodiče,

dle pokynů Ministerstva školství budeme od pondělí 11.5.2020 spouštět přípravu žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám. Bude se jednat o prezenční konzultace z předmětů český jazyk a matematika, které budeme organizovat 2x týdně, v pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hodin. Žáky si vyzvedne vyučující před budovou školy v 9:00. Zájemci budou rozděleni do skupin s počtem maximálně 15 žáků. Účast je dobrovolná.

Zařazený žák nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a jeho účast by měla i zohlednit případnou přítomnost rizikových skupin v rodině. Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. Před nástupem budou žáci muset odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které bude ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

Složení skupin bude neměnné, žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11.5.2020. Z organizačních důvodů Vás žádáme o odpověď na dotazník

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GRmxAZ4AJE-qmQppJ_5yLwQ9tcqCRopApfqf7VwJ9SlUMTA1SU5NWVMzWExJTFROWkI4TE0xTDQ0Mi4u

 

do středy 6.5.2020 do 12:00 hodin. Děkujeme.

 

21. 4. Během tohoto týdne bude zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické ŽK zaslána zpětná vazba domácí práce žáků.                 Třídní učitel bude vycházet z podkladů učitelů jednotlivých předmětů.

21. 4. Od pondělí 27.4. 2020 využijeme formu online výuky ČJ (MS Teams).Tato forma výuky je naplánovaná od 9.00 hod. Informace           máte zaslané na stránkách VYUKA-MIMORADNE. Cílem online výuky je zpětná vazba zadaných úkolů.

21. 4. V týdnu od 4.5. až 7.5. budou žáci 9.A plnit pouze domácí přípravu z ČJ a M.

21. 4. Absolventské práce se odevzdávají vedoucímu práce do 22. 5. 2020.

23. 4. Zpráva od výchovné poradkyně: Zápisový lístek si můžete vyzvednout v kanceláři školy. Provoz kanceláře: pondělí a středa        9:00-12:00 hod. Vstup do budovy pouze s rouškou. Jste-li rozhodnuti, na který z oborů chcete zápisový lístek podat, můžete tak podle pokynů dané školy učinit.

4. 5. Informace k výuce pro 9. ročník zaslána do elektronické ŽK, výše uvedena na web. stránce třídy a hlavní web. stránce školy