Základní škola Liberec Barvířská

Třída 8.A

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí M AJ  Č   F PČ  OV       
Úterý Č  AJ  PŘ    TV   
Středa M CH  F AJ   HV      
Čtvrtek  D  N Č  PŘ   VV   TV   
Pátek Č  M  CH AJ         

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Honcová
e-mail: honcova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: pátek 8:50-9:35 (a kdykoliv po předchozí domluvě)

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková
e-mail: penickova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 8:50-9:35 (a kdykoliv po předchozí domluvě)

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

v období od 8.6. do 30.6.2020 připravujeme pro žáky 6.-8. ročníku realizaci  vzdělávacích a socializačních aktivit.

Pravděpodobně by šlo o konzultace k hlavním předmětům učebního plánu v rozsahu 2 dnů v týdnu od cca 9:00 do 12:30 (po + st nebo út + čt). Čekáme v tuto chvíli na případné upřesnění informací z MŠMT, ale platí, že zájemci budou rozděleni do skupin s počtem maximálně 15 žáků a účast je dobrovolná. Složení skupin bude neměnné.

Zařazený žák nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a jeho účast by měla i zohlednit případnou přítomnost rizikových skupin v rodině. Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. Před nástupem budou žáci muset odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které bude k vyzvednutí v kanceláři školy, případně ke stažení zde:
https://zsbarvirska-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/urban_zs-barvirska_cz/Ed6mgWLI6zBAoLHG5_XGm40BO7b6G_dUThgIXMYbVTA56A?e=NJNCLr

(Prohlášení je třeba nejdříve stáhnout, potom teprve vytisknout.)

Z organizačních důvodů  Vás žádáme o vyplnění dotazníku v níže uvedeném odkazu obratem (nejpozději do pátku 29.5.2020), zda uvažujete o zařazení své dcery/syna do této dobrovolné aktivity. Děkujeme.

Odkaz na dotazník: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GRmxAZ4AJE-qmQppJ_5yLwQ9tcqCRopApfqf7VwJ9SlUN0pCQ0w3OUNBTFI2R0hRR1BBTUwyVjhTVS4u  


Odkaz na výuku ZDE