Základní škola Liberec Barvířská

Třída 6.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJm   Z PČ         
Úterý  AJ ČJl   INF  F OV       
Středa ČJm  AJ  D TV  TV        
Čtvrtek     M PŘ  AJ  ČJl     VV  VV  
Pátek  ČJs  M  D TV  HV         

 

Třídní učitelka: Mgr. Olga Húsková

Konzultační hodiny:  úterý 10.50 - 11.35, nebo dle předchozí dohody

E-mail:  huskova@zs-barvirska.cz

 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz  

konzultační hodiny: čtvrtek 8.50 - 9.35, nebo dle předchozí dohody

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 8.6.2020

Vážení rodiče,

v období od 8.6. do 30.6.2020 připravujeme pro žáky 6.-8. ročníku realizaci  vzdělávacích                      a socializačních aktivit.

Pravděpodobně by šlo o konzultace k hlavním předmětům učebního plánu v rozsahu 2 dnů v týdnu od cca 9:00 do 12:30 (po + st nebo út + čt). Čekáme v tuto chvíli na případné upřesnění informací z MŠMT, ale platí, že zájemci budou rozděleni do skupin s počtem maximálně 15 žáků a účast je dobrovolná. Složení skupin bude neměnné.

Zařazený žák nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a jeho účast by měla i zohlednit případnou přítomnost rizikových skupin v rodině. Každý žák musí mít              s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. Před nástupem budou žáci muset odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které bude k vyzvednutí v kanceláři školy, případně ke stažení zde:

 https://zsbarvirska-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/urban_zs-barvirska_cz/Ed6mgWLI6zBAoLHG5_XGm40BO7b6G_dUThgIXMYbVTA56A?e=NJNCLr

(Prohlášení je třeba nejdříve stáhnout, potom teprve vytisknout.)

 

Z organizačních důvodů  Vás žádáme o odpověď třídním učitelům obratem , zda uvažujete o zařazení své(ho) dcery/syna do této dobrovolné aktivity. Děkujeme.

 

 

Odkaz na výuku naleznete ZDE

 

Upozornění nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče: Školní rok 2019 / 2020 končí v úterý 30.6.2020.

 

Děkuji všem rodičům za veškerou podporu a pomoc