Základní škola Liberec Barvířská

Třída 5.B

 Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  M ČJ  HV  AJ         
Úterý ČJ  ČJ  TV  INF         
Středa AJ  Vl Vl ČJ         
Čtvrtek  ČJ AJ  TV  VV  VV       
Pátek M AJ  ČJ  ČJ  PČ         

 Třídní učitelka: Mgr. Květuše Vendégová

E-mail:  vendegova@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY:    Pondělí -   11:45 - 12:30 hod

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

PRO RODIČE  https://nadalku.msmt.cz/cs/rodice

MIMOŘÁDNÁ VÝUKA - veškeré informace ohledně výuky NAŠÍ třídy naleznete  ZDE   

Odkaz funguje i přes mobilní telefony. 

Prosím všechny rodiče, aby mi prostřednictvím elektronické ŽK nebo e-mailu potvrdili, že jsou s tímto oznámením seznámeni.

Učebnice si můžete stáhnout na http://www.novaskolabrno.cz/iuc-ke-stazeni/  licenční certifikáty jsou v mimořádné výuce - SÉRIOVÉ ČÍSLO je potřeba zadat ručně (kopírování nefunguje). 

Milí žáci a žákyně,

teď nejsou prázdniny.

Protože se nemůžeme scházet ve školních lavicích, je potřeba pracovat doma.

Každý týden vypracujete zadané úkoly (tlačítko ZDE vám otevře složku 5.B,  kde zadání najdete).

Někteří žáci si nenosí učebnice, pracovní sešity a školní sešity domů. Proto nebudu zadávat cvičení z učebnic ani pracovních sešitů.

Cvičení vypracujete do školních sešitů. Kdo je doma nemá, pořídí si jiný sešit (není potřeba na každý předmět nový sešit, stačí jeden dohromady) nebo můžete psát na volné listy.

Splnění požadavků si zkontroluji po návratu do školy.  

 Těším se, až se zase uvidíme.

 

Vážení rodiče,  

vzhledem k nastalé situaci, bude naše další výuka probíhat touto formou.  

Prosím všechny rodiče, aby mi prostřednictvím elektronické ŽK potvrdili, že jsou s tímto oznámením seznámeni.

Jestliže narazíte na nějaký zásadní problém, ozvěte se mi prostřednictví elektronické ŽK.  

První zadávání práce proběhne ve dnech 17. a 18. 3. 2020. 

Pokud to bude ve vašich silách, prosím Vás moc o kontrolu výsledné práce dětí. K zásadním cvičením budu posílat klíč se správným řešením (většinou na konci týdne).

Splnění požadavků si zkontroluji po návratu do školy.  

Věřím, že tuto situaci zvládneme společně bez větších obtíží. Přeji Vám všem pevné zdraví a nervy.  

 

 

 

 Prosím o zaplacení záloh na školu v přírodě.

Škola v přírodě : :  8.6. – 12.6.2020                       

Cena:       2 600Kč

1.platba:  1 300Kč   do 17.2.2020                           

2.platba:  1 300Kč   do 31.3.2020

Peníze zasílejte v průběhu termínu.

 

 28.2. - čtenářský deník

Písemně

pátek 6.3.

M –      str.33 cv. 4 a 5

ČJ – str. 85 cv.5   - doplnit a celé opsat do sešitu DÚ + podtrhnout holý podmět rovně a holý přísudek vlnovkou + vypsat podstatná jména pomnožná

úterý 3.3.

Př -  str. 49(47) - Třídění organismů - bakterie až rostliny

středa 4.3.

Vl  -  Z - světadíly popis str. 38 - 39

      

Ústně

Vl – prověřování probraného učiva (test z DÚ)

Př – test - život v oceánech a mořích

M -  procvičování  dělení, jednotky osahu - převody 

Výkladová videa http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/

 https://skolakov.eu/

ČJ –  prověřování  učiva a pravopisu - diktáty, někteří žáci se musí doučit slovní druhy (látka z předešlých ročníků)

https://www.umimecesky.cz/

Pracovní sešity

M - 

ČJ – 

Prosím, kontrolujte pracovní sešity. Někteří žáci v hodinách nepracují, proto musí probíraná cvičení dodělat doma (Co je potřeba doplnit vyznačím červeně).

Termíny odevzdávání DÚ:

ČJ a M v pátek v domácím sešitě

Vl - středa                Př - úterý

Procvičování učiva  http://rysava.websnadno.cz/