Základní škola Liberec Barvířská

Třída 5.B

 Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  M ČJ  HV  AJ         
Úterý ČJ  ČJ  TV  INF         
Středa AJ  Vl Vl ČJ         
Čtvrtek  ČJ AJ  TV  VV  VV       
Pátek M AJ  ČJ  ČJ  PČ         

Třídní učitelka: Mgr. Květuše Vendégová

E-mail:  vendegova@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY:    Pondělí -   11:45 - 12:30 hod

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

 Prosím o zaplacení záloh na školu v přírodě.

Škola v přírodě : :  8.6. – 12.6.2020                       

Cena:       2 600Kč

1.platba:  1 300Kč   do 17.2.2020                           

2.platba:  1 300Kč   do 31.3.2020

Peníze zasílejte v průběhu termínu.

20.2.    10:30 - 11:30  - Naivní divadlo -  60 Kš

 

 28.2. - čtenářský deník

Písemně

pátek 21.2.

M –        str. 27 cv.1

ČJ – str.  78 cv. 8  - doplnit a celé opsat do sešitu DÚ + podtrhnout holý podmět rovně a holý přísudek vlnovkou

úterý 25.2.

Př -  

středa 26.2.

Vl  -  Oceány a světadíly str. 37

Vl - Naše zeně ve středověku str.5

      

Ústně

Vl – prověřování probraného učiva (test z DÚ)

Př – prověřování probraného učiva (test z DÚ)

M -  procvičování  dělení, jednotky osahu - převody 

Výkladová videa http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/

 https://skolakov.eu/

ČJ –  prověřování  učiva a pravopisu - diktáty, někteří žáci se musí doučit slovní druhy (látka z předešlých ročníků)

https://www.umimecesky.cz/

Pracovní sešity

M - 

ČJ – 

Prosím, kontrolujte pracovní sešity. Někteří žáci v hodinách nepracují, proto musí probíraná cvičení dodělat doma (Co je potřeba doplnit vyznačím červeně).

Termíny odevzdávání DÚ:

ČJ a M v pátek v domácím sešitě

Vl - středa                Př - úterý

Procvičování učiva  http://rysava.websnadno.cz/