Základní škola Liberec Barvířská

Třída 5.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  AJ VL   INF        
Úterý  M AJ  ČJ  PŘ   ČJ        
Středa  ČJ TV  VL VV  VV       
Čtvrtek  AJ ČJ   ČJ HV         
.Pátek  M TV  PŘ  ČJ   PČ        

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Nekulová

E-mail: nekulova@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 10:00 - 10:30 hod. po předchozí telefonické domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: čtvrtek 8:50 - 9:45 hod., kdykoliv po předchozí domluvě

penickova@zs-barvirska.cz

 

Leden


13. 1. odpadá 5. vyučovací hodina (5. hodinu bude doučování - jen ti, kteří běžně chodí)

Pololetní písemné práce:

14. 1. - matematika (numerace do milionu, porovnávání čísel, sčítání a odčítání, násobení mimo obor (i písemné), dělení (i                                                   dvojciferným dělitelem), rovnice, zaokrouhlování, slovní úlohy)

15. 1. - český jazyk (slovo a význam slova, tvoření slov, předpony a přípony, vyjmenovaná slova, slovní druhy)

 

14. 1. - divadelní představení "Hvězdný posel" (ND), od 10:30 hod., přinést 60 Kč 

15. 1. - knihovna "Pohlednice z cest", od 10:00 hod. 

22. 1. - "Maják" - program: Jsem originál (spolupráce celé třídy)

Informace od pí. Pěničkové o studiu naleznete v e-ŽK. 

Přístupové údaje na www.proskoly.cz si také žáci přinesou v ŽK. Tyto údaje pečlivě uschovejte pro další domácí využití. 

 

Vážení rodiče, 

na základě domluvy na TSCH (na základě Vašeho přání) jsem opět (do 7. 1. 2020) vybírala fond. Vzhledem k tomu, že jej velká část žáků nepřinesla, ukončuji třídní fond. Všechny platby či případné pomůcky se budou hradit (nosit) před akcí. Těm, co již zaplatili, děkuji za spolupráci, peníze vrátím po dětech. 

Nekulová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .