Základní škola Liberec Barvířská

Třída 5.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ  M PŘ   AJ/VL** PČ         
Úterý AJ  ČJ  INF   VL - z  ČJ - čt      
Středa ČJ   M - g  TV  PŘ  HV        
Čtvrtek  M  AJ ČJ   VV VV         
Pátek ČJ   M  TV  ČJ - čt  AJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena 

 ** skupina bez rozšířené AJ 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny:  po předchozí domluvě každé pondělí 10:45 - 11:30 + individuálně dle předchozí domluvy

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: 

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: 

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

Konzultační hodiny: 

  

AKTUÁLNĚ

Probrané učivo 14.9. - 18.9.

ČJ - UČ do str. 15 včetně

       PS do str. 5 včetně (kromě cv. 3/ str.4)

MAT - UČ do str. 12 včetně

         PS do str. 6 včetně

PŘ - UČ str. 8 + opakování 4. ročníku

       PS str. 6 - 7

 

V pondělí máme preventivní program Maják - se sebou ČJ, MAT, penál, pití, svačinu


INFORMACE - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

- příspěvek SRPDŠ - 300,- Kč (další sourozenec 150- Kč)

- třídní důvěrník - p. Šandor

- doplňovací volby do Školské rady - kandidát za rodiče (do 13.11. je možno nahlašovat kandidáty) - volby proběhnou

26.11. od 15:00 do 17:00

- 16.11. - ředitelské volno

- KLUBÍK - cena 20,- Kč/ měsíc - platba musí být uhrazena za celé pololetí; momentálně je pouze 8 zájemců - pokud

nebude zájem vyšší, bude nutné platbu navýšit na 400,- Kč/ měsíc (při 8 zájemcích)

- konzultační hodiny všech pedagogů - po předchozí telefonické domluvě - děkuji

- ŘÁD ŠKOLY - omlouvání absence - mailem, telefonicky, SMS, DM software; po návratu do školy omluvenku do 7dní v ŽZ

                      - mobilní telefony - vypnuté po celou dobu vyučování i během přestávek, 3x odebraný telefon si vyzvednu

rodiče

                      - pozdní příchody po prvním zvonění - 3x - ústní napomenutí, po té výchovná opatření

                      - zranění a úrazy - musí být nahlášeno ihned ve škole, nelze hlásit po 2-3 dnech

- veškeré vzdělávací problémy, prosím konzultovat nejprve s třídním učitelem, případně po dohodě se speciálním

pedagogem

- sběr papíru 25.9. pátek od 7:15h - NE samostatný karton - prosím zvážit doma a nahlásit váhu třídnímu učiteli

- kroužky - od 29.9. dle zájmu (je třeba cca 10-12 žáků), platby prosím do 15.10., škola garantuje 12 lekcí za pololetí

- externí kroužky - veškeré náležitosti )přihlášky, platby, apod.) se vyřizují s nimi individuálně, poběží od 29.9.

- pokračujeme v projektech Školní mléko (1xtýdně) a Ovoce do škol (1x za 14 dní)

- škola v přírodě - dle epidemiologické situace, předpokládaný termín červen

- Vánoční dílny - dle epidemiologické situace, předpokládaný datum 5.

 

 

PLÁN NA ZÁŘÍ

21.9. PO - Maják - preventivní program Bezpečně on-line - ZDARMA

25.9. PÁ 7:15 - Sběr papíru

  

Odkaz na výuku ZDE

 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Vážení rodiče,

prosím o včasné omlouvání absemce Vašich dětí do ŽÁKOVSKÉHO ZÁPISNÍKU! Připomínám, že absenci dítěte, která je

delší než 2 dny, je potřeba omluvit mailem nebo telefonicky. PO NÁVRATU žáka do školy, je potřeba omluvit absenci do

žákovského zápisníku nejpozději do 1 týdne. Děkuji za spolupráci.

 

Čtenářské deníky

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.