Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ M PŘV TV          
Úterý ČJ  M  VL-D  ČJ-ČT AJ         
Středa ČJ M - G PŘV  AJ        
Čtvrtek       ČJ AJ/M  TV VL-Z HV        
Pátek ČJ ČJ-ČT VV  VV         

 

 

Třídní učitelka: Michaela Klúčiková

Konzultační hodiny v úterý od 12,30h po předchozí domluvě.

 E-mail: klucikova@zs-barvirska.cz

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny ve čtvrtek 8,50-9,35h vždy po předchozí domluvě

 

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

____________________________________________________________________________________________

 

. 11. 2019

Vážení rodiče, 

dobrovolný úkol z dějepisu je připravit si jednu ze Starých pověstí českých. (Praotec Čech, Libuše, Bivoj, Horymír a Šemík, Přemysl, Dívčí válka...). 

Kdo má knížku, může přinést, ale stačí jen převyprávět. 

V úterý 3.12. bude písemka z dějepisu. Stačí info ze zápisu v sešitě.

S pozdravem M.K.


Informace z třídních schůzek

- poděkování za sběr papíru

- je v jednání rodilý mluvčí z jazykové školy (od 2.pol)

- 1.12. pořádá ŠD od 15,30 výstavu betlémů, od16,30 rozsvěcení ván. stromu

- 5.12. Mikuláš ve škole

- 7. 12. Vánoční výtvarná dílna (9,00-12,00)

-  Maškarní rej na ledě 4.-9. tř. (poslední předvánoční týden)

- 17. 12. Kino

- účast na charitativní akci Ježíškova vnoučata (výtěžek ze sběru hliníku)

- účast na charitativní akci organizace ADRA (den dobrých skutků) - použité hračky půjdou do obchůdků organizace ADRA a výtěžek půjde na Dobrovolnické centrum v Turnově, které pořádá programy pro seniory

- na jaře nás čekají zkoušky na dopravním hřišti

- v plánu je také projekt k finanční gramotnosti od České spořitelny

- Škola v přírodě - 1.záloha 1000,- v lednu, druhá záloha 1000,- v březnu