Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ   PČ VL         
Úterý  M ČJ  AJ  TV PŘ         
/tředa  ČJ VL  TV  ČJ         
Čtvrtek ČJ  AJ/M *  ČJ VV  VV         
Pátek ČJ   M  AJ PŘ   HV        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 *matematiku budou mít děti, které nechodily k rodilému mluvčímu

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny:  každé úterý po předchozí domluvě 10:45 - 11:30

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Nela Jirsáková

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

Konzultační hodiny: pátek - kdykoliv po předchozí domluvě

  

AKTUÁLNĚ 

!!! UZAVŘENÍ ŠKOLY - DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ!!!

Vážení rodiče a žáci,

níže naleznete přímý odkaz na mimořádnou výuku, kde budete mít veškeré informace o výuce v naší třídě 4. A. 

Tento odkaz vás nasměruje přímo na naši třídu, funguje i přes mobilní telefony. 

Odkaz na výuku ZDE

 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Termíny pro odevzdání 2. pololetí:     16. 3. 2020

                                                          30. 4. 2020

 

                                                          15. 6. 2020

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - termín: 8. - 12. 6. 2020

 

  

Vážení rodiče, níže najdete odkaz na trénink testovacích otázek z dopravní výchovy. Testy najdete dole na stránce

společně s klíčem, kde jsou správné odpovědi. Testů je celkem 10 - TEST1, TEST2,...TEST 10. 

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy

 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Vážení rodiče,

prosím o včasné omlouvání absemce Vašich dětí do ŽÁKOVSKÉHO ZÁPISNÍKU! Připomínám, že absemci dítěte, která je

delší než 2 dny, je potřeba omluvit mailem nebo telefonicky. PO NÁVRATU žáka do školy, je potřeba omluvit absenci do

žákovského zápisníku nejpozději do 1 týdne. Děkuji za spolupráci

 

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PŘ, VL  www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.