Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ   PČ VL         
Úterý  M ČJ  AJ  TV PŘ         
/tředa  ČJ VL  TV  ČJ         
Čtvrtek ČJ  AJ/M *  ČJ VV  VV         
Pátek ČJ   M  AJ PŘ   HV        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 *matematiku budou mít děti, které nechodily k rodilému mluvčímu

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny:  každé úterý po předchozí domluvě 10:45 - 11:30

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Nela Jirsáková

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

Konzultační hodiny: pátek - kdykoliv po předchozí domluvě

  

AKTUÁLNĚ 


OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Vážení rodiče,

prosím o včasné omlouvání absemce Vašich dětí do ŽÁKOVSKÉHO ZÁPISNÍKU! Připomínám, že absemci dítěte, která je

delší než 2 dny, je potřeba omluvit mailem nebo telefonicky. PO NÁVRATU žáka do školy, je potřeba omluvit absenci do

žákovského zápisníku nejpozději do 1 týdne. Děkuji za spolupráci


CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

Všechny pololetní práce mají váhu známky 3

10.1. ČJ - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - psaní vlastních jmen, cizí slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy

14.1. M - G - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - rovinné útvary a tělesa, rýsování pomocí kružítka, rýsování rovnoběžek a

kolmic, konstrukce trojúhelníku, pravý úhel, čtverec a obdelník

15.1. VL - Z - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - ČR demokratický stát, řízení státu, práva a povinnosti, volby, státní symboly

a svátky, armáda ČR, NATO a OSN, mapy a plány

17.1. PŘ - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - rostliny a živočichové našich lesů, příroda v zimě, neživá příroda

20.1. VL - D - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - Vznik českého státu, První Přemyslovci, Život za vlády prvních Přemyslovců,

Románský sloh

21.1. AJ - UNIT 4 + slovíčka (váha známky 2)

22.1. M - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - písemné sčítání a odčítání čísel do, písemné násobení a dělení čísel do 10 000,

písemné dělení se zbytkem, čísla větší než 10 000, zaokrouhlování čísel do 10 000 a větších než 10 000,

porovnávání čísel větších než 10 000

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

- termín: 8. - 12. 6. 2020

- místo: Hamr na Jezeře, hotel Pacific

- cena: 2 500,- Kč (!!! První zálohu - 1 000,-Kč - budu vybírat do konce listopadu, doplatek - 1 500,- Kč - bude nutné uhradit

nejpozději v pondělí po jarních prázdninách, tj. 16. 3. 2020 !!!)

  

Vážení rodiče, níže najdete odkaz na trénink testovacích otázek z dopravní výchovy. Testy najdete dole na stránce

společně s klíčem, kde jsou správné odpovědi. Testů je celkem 10 - TEST1, TEST2,...TEST 10. 

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy

 

 

PLÁN NA LEDEN

10.1. ČJ - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 

13.1. Střevlík Hejnice - program Cesta kolem světa - vybíráme 80,- Kč

14.1. M - G - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

15.1. VL- Z - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

17.1. PŘ - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

17.1. Naivní divadlo - představení Hvězdný posel - vybíráme 60,- Kč (děti, které byly minulý rok na škole v přírodě

PLATIT NEBUDOU)

20.1. VL - D - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

21.1. AJ - UNIT 4 + SLOVÍČKA

22.1. M - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

27.1. Dopravní hřiště - budeme potřebovat 2 jízdenky na MHD, helmu

29.1. Třídní kolo recitační soutěže

30.1. KVKL - program Bajky sem s nimi - zdarma

 

Čtenářský deník

V každém pololetí budou děti odevzdávat 3 knížky, tedy 6 knih za školní rok.

Knížky prosím vybírejte adekvátně k věku, minimum stránek 120.

Termíny pro odevzdání 1. pololetí:  20. ledna


Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PŘ, VL  www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.

 

Žákovské knížky

Žákovské knížky jsou pouze v elektronické podobě.