Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ   PČ VL         
Úterý  M ČJ  AJ  TV PŘ         
/tředa  ČJ VL  TV  ČJ         
Čtvrtek ČJ  AJ/M *  ČJ VV  VV         
Pátek ČJ   M  AJ PŘ   HV        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 *matematiku budou mít děti, které nechodily k rodilému mluvčímu

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny:  každé úterý po předchozí domluvě 10:45 - 11:30

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Nela Jirsková

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

Konzultační hodiny: pátek - kdykoliv po předchozí domluvě

  

AKTUÁLNĚ 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

- termín: 8. - 12. 6. 2020

- místo: Hamr na Jezeře, hotel Pacific

- cena: 2 500,- Kč (!!! První zálohu - 1 000,-Kč - budu vybírat do konce listopadu, doplatek - 1 500,- Kč - bude nutné uhradit

nejpozději v pondělí po jarních prázdninách, tj. 16. 3. 2020 !!!)

  

Vážení rodiče, níže najdete odkaz na trénink testovacích otázek z dopravní výchovy. Testy najdete dole na stránce

společně s klíčem, kde jsou správné odpovědi. Testů je celkem 10 - TEST1, TEST2,...TEST 10. 

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy

 

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

!!! AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDEME PSÁT KAŽDOU HODINU VLASTIVĚDY DESETIMUNUTOVKU !!!

29.11. PŘ - ekosystém les 

3. 12. AJ - UNIT 3 - slovíčka + gramatika (školní sešit, pracovní sešit)

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že stále přibývá případů, kdy děti nemají domácí úkoly (chybějící úkoly pak nedoplňují), jsem se

rozhodla, že za nesplněný úkol bude malá 5. Kdo nasbírá tři 5 v jednom předmětu, dostane ji zapsanou do ŽK.

Prosím vás také o větší dohled na přípravu dětí do školy - domácí úkoly, příprava na hodiny, na hlášené testy.

Děkuji za spolupráci. 

 


PLÁN NA PROSINEC

 

1. 12. Slavností rozsvěcení vánočního stromečku (jste srdečni zváni - organizuje družina)

3. 12. "GIVING TUESDAY" - celosvětová kampaň ke dni dárcovství, sbírka nevyužitých hraček - více info viz. ŽZ

7. 12. Vánoční tvořivé dílny ve škole - 9:00 - 12:00

13.12. Čtenářský deník

16.12. Maškarní rej na ledě - odjez ze školy po 2. vyučovací hodině, vlastní brusle + maska - podmínkou

16.12. Vánční besídka ve škole s přespáním

17.12. Kino - "Hodinářův učeň" - budeme vybírat 80,- Kč

18.12. Oblastní galerie - program "Ryba na talíři" 

20.12. Advent v Liberci - procházka k radnici 

 

 

Čtenářský deník

V každém pololetí budou děti odevzdávat 3 knížky, tedy 6 knih za školní rok.

Knížky prosím vybírejte adekvátně k věku, minimum stránek 120.

Termíny pro odevzdání 1. pololetí: 13. prosince

                                                          10. ledna


Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PŘ, VL  www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.

 

Žákovské knížky

Žákovské knížky jsou pouze v elektronické podobě.