Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.B

  

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  M PRV ČJ/ČT   AJ        
Úterý ČJ   M PRV  AJ  HV        
Středa ČJ   AJ ČJ/ČT PČ         
Čtvrtek ČJ   M TV  TV ČJ/ČT        
Pátek  ČJ  PRV VV ČJ -NJ         

kvasnickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: úterý 10,45- 11,30h nebo po domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková:

penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8,50 - 9,35h
VÝUKA OD 25. 5. 2020 VE SKUPINÁCH 3.třídy:

 

Milí rodiče, 

posílám další informace ohledně nástupu dětí do školy. 

Sraz v 8:10 u hlavního vchodu školy  (rodiče do školní budovy NESMÍ)

- odvedu děti do šatny, kde se přezují (nezapomenout klíčky od šatní skříňky), a pak do třídy

Oběd v 11:45  (pokud odchází po obědě samostatně, tak musí mít napsáno od rodičů)

ŠD do 16:00 (děti lze vyzvednout po obědě nebo pouze v každou celou hodinu: 13, 14, 15, 16 h)


Ze šatny půjdeme společně do třídy, kde si všichni dezinfekčním mýdlem umyjí ruce. 

Ve třídě si mohou sundat roušku a uložit do sáčku. Lavice budou dále od sebe a děti budou sedět po jednom. Děti musí mít 2 roušky a 1 sáček každý den. 

Malé přestávky tráví ve třídě. Pravidelně se větrá. 

Na velké přestávky a část výuky bychom za dobrého počasí chodili ven. Vybavte děti vhodným oblečením.

 

Rozvrh bude upravený. Tělocviky nebudou. Každý den bude výuka do 11:45 Pravděpodobně bude tento rozvrh, ale samozřejmě se může operativně pozměnit. První den přineste do školy všechno učení, které jste měli doma.

PO – ČJ, M, PRV, AJ (J. Burdová/ Š. Lacinová)

ÚT – ČJ, M, PRV, ČT

ST –  ČJ, M, PRV, AJ (J. Burdová/ š. Lacinová)

ČT –  ČJ, M, PRV, ČT 

PÁ – ČJ, M, PRV, ČT

Podle potřeby bude zařazena výuka VV, HV, PČ. 

Po skončení výuky jdou děti se mnou do šatny a na oběd do jídelny, kde si je přebírá paní vychovatelka Vlasta. Pokud půjdou děti po obědě, můžete si je v jídelně  ve 12,15 h vyzvednout. 

Pokud děti budou chodit na obědy, zkontrolujte platby a přihlášení stravy (nejpozději do 20. 5. 2020). Lze i na telefonním čísle 485 135 999 v  čase od 8 do 12 h.


PROSBA: 

V tomto týdnu si ti, co nemají možnost tisku, zajdou pro vytištěné čestné prohlášení do kanceláře školy (možné každý den od 9 do 12 hodin). 

Nemělo by se stát, že v den nástupu (25. 5. 2020) dítě čestné prohlášení nemá vyplněné a podepsané zákonným zástupcem, protože by nemohlo být začleněno do výuky. 

 

Pro děti, které do školy nepůjdou, bude učivo zadáváno na Webu třídy na One Drive, a úkoly mi odevzdají buď mailem, nebo do Školy v pyžamu. 

 


 

 

 

Vážení rodiče a děti, veškeré informace o domácím vzdělávání naleznete ZDE