Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí Tv  Aj/Čj  Čj           
Úterý Čj Prv  Čj           
Středa Čj M   Aj   Hv  Čj         
Čtvrtek M Čj  Prv   Vv  Tv         
Pátek Čj Pč  Čj          

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: úterý 12 - 13 h nebo po domluvě

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 nebo po domluvě


Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v rámci organizačních opatření dojde ke změně třídní učitelky Vašich dětí. 

Od 1. září 2020 bude ve 3. třídě novou třídní učitelkou Magdaléna Bartošová. Seznámit se s ní

budete mít možnost ve čtvrtek 25. června od 16:00 hod. ve třídě 2. A. Účast na schůzce není 

povinná a ponechám ji plně na Vašem zvážení. 

Věřím, že budete i v budoucnu spokojeni. 


Výuka
Veškeré informace ohledně výuky NAŠÍ třídy naleznete ZDE. Vše si zobrazíte i přes mobilní telefony.

 

Učebnice

Učebnice z 2. třídy budeme vybírat až v září!

Pečlivě je uschovejte, ať se nezničí!

Peníze na pracovní sešity 1000,- vybíráme do 30. 6. 2020 nebo během 

prázdnin v sekretariátu školy - každou středu 9:00 - 11:00!!!

 

Předávání vysvědčení

Pro vysvědčení za 2. pololetí si mohou přijít všichni žáci! 

Před vstupem do školy musí mít všichni vyplněné Čestné prohlášení! 

Po škole se děti musí pohybovat s rouškou!

Děti si vyzvednu v 8:00 před školou. Výuka končí v 8:30.

Pokud jste si nevyzvedli věci (kapsář, bačkory...), vezměte si tašku, ať si

můžete vše odnést.


V sekci mimořádná výuka najdete vložený seznam pomůcek do 3. třídy.