Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí Aj/Čj  Hv  Čj           
Úterý Čj Prv  Čj           
Středa Čj   M   Aj   Tv  Tv         
Čtvrtek M   Čj  Prv   Vv  Čj         
Pátek Čj  Pč  Čj          

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: úterý 12 - 13 h nebo po domluvě

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 nebo po domluvě

 

Pomůcky do 2. třídy

penál: 12 pastelek (nejlépe trojhranných), 2 tužky č. 2, 1 tužka č. 3 (na rýsování) !Vše ořezané!

           2 pera (ne gumovací), ořezávátko, guma

kapsář Vv: tempery (6 ks), paleta na míchání barev, vodové barvy, voskovky, štětce (2 kulaté, 2 ploché),

                  kelímek na vodu, zástěru (nebo staré tričko), igelit na lavici, savý hadr, nůžky, lepidlo

cvičební úbor: v 1. pololetí je povinné plavání (městský bazén) děti budou plavat každou středu od 18. 9.

                        plavky, ručník, mýdlo, čepice (hlavně děvčata - nedají se sušit vlasy), brýle

 

- stírací tabulka s fixem, desky na sešity, pravítko (průhledné), obaly (až dle velikosti učebnic), ručník, bačkory

!!! Vše donést nejpozději do 5. 9. 2019!!!

 

Čtenářský deník

Nadále je nutné v rámci domácí přípravy hlasité čtení - denně 10 - 15 min.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky (1. pololetí - 1 kniha, 2. pololetí - 2 knihy)

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit knihy ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové.

Skvělá volba je také navštěvovat Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny Liberec.

 

Domácí úkoly

3x týdně (Po, Stř, Pá) slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probráno ve škole.

!Podepisujte, prosím, dětem domácí úkoly! 


Žákovská knížka

Pouze v elektronické podobě


 Prosinec 2019

od 6. 11. jezdíme na plavání mikrobusem (vybíráme 350,-)

1. 12. pořádá ŠD rozsvěcení vánočního stromku od 16:30, výstavu betlémů od 15:30

7. 12. Vánoční dílny od 9:00 do 12:00 - jste srdečně zváni

16. 12. spaní ve škole - bližší info bude včas v notýsku

17. 12. kino - vybíráme 80,-

21. 12. - 5. 1. vánoční prázdniny

Do 20. 12. si děti přinesou knihu, kterou si přečetli a čtenářský deník, kde bude kniha zapsána!!!

Během ledna budeme knihy prezentovat. Kdo knihu a deník neodevzdá bude hodnocen pětkou!!!

 

Počasí se velmi zhoršilo - dávejte dětem každou středu (plavání) teplou čepici!!!

Je to v zájmu zdraví vašeho dítěte.


Začínáme s výukou venku!!!

Proč chceme učit venku?

1. Podporujeme zdraví dětí - snížení nadváhy, zlepšení imunitního systému.

2. Zlepšujeme vzdělávací procesy - učení se ukládá hlouběji v mozku, snadněji

se vybavuje, zlepšuje se pozornost.

3. Posilujeme vztahy mezi dětmi i s učitelem - rozvoj emoční a sociální inteligence,

prokazatelně ubývá projevů agresivity a násilí.

4. Chceme, aby výuka děti bavila. 

5. A v neposlední řadě je výuka v přírodě přirozenou činností.

Co je potřeba: oblečení a obuv k pobyt venku.

 

Pro nemocné: 25. - 29. 11. 2019

Čj  uč. str. 36 - 38

     p.s. str. 22 - 23

     pís.2 str. 6 

M  p.s. str. 48 - 51, 86

Prv uč. str. 19, 20

      p.s. str. 16, 17

Aj  uč. str. 18 - 20

     p. s. str. 15 - 17