Základní škola Liberec Barvířská

Třída 1.A

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJ  ČJ  TV           
Úterý ČJ   M  PRV PČ   AJ        
Středa  ČJ  TV ČJ           
Čtvrtek ČJ   M  AJ HV           
Pátek ČJ  PRV  VV  ČJ           

Třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Tabačanová
email: tabacanova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 12:30-13:30 (případně dle domluvy)

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková
email: penickova@zs-barvirska.cz
 
PŘINÉST LEPIDLO (KORES- TUŽKOVÉ) A ULOŽIT DO KAPSÁŘE - DĚTEM CHYBÍ A TŘÍDNÍ LEPIDLA JIŽ DOŠLA.

PŘINÉST PAPÍROVÉ HODINY - PODEPSANÉ - ULOŽIT DO LAVICE.

Co nás čeká:
27. 1. 2020 beseda nad knihou (40 Kč z fondu)

30. 1. 2020 pololetní vysvědčení - poslední vyučovací hodinu

31. 1. 2020 pololetní prázdniny

Po pololetních prázdninách přinést psací pero (+ 1 náhradní a také náplně do pera  v penále).

Čtenářský deník - sešit linkovaný A4 nebo A5 s tvrdými deskami (vydrží až do 5. třídy)

KDYŽ DÍTĚ CHYBÍ:
Při absenci je nutné dítě omluvit do 3 dnů od započetí absence telefonicky do kanceláře/mailem třídní učitelce. Po návratu do školy je nutné písemně omluvit absenci v záznamníčku v omluvném listu. Při neomluvených hodinách následují kázeňské postihy.
Pokud je dítě nemocné, měl by rodič (nebo sourozence) navštívit školu a vyzvednout si sešity, aby si dítě, když se mu při nemoci uleví, mohlo průběžně doplnit učivo. Učivo k doplnění posílám i přes mail. Stačí napsat. 

CO SE NAUČÍME

Český jazyk

Písmeno R, r – vyvození. Čtení slov a krátkých vět. Intonace při čtení vět. Čtení předložek. Opis, přepis a diktát slov, psaní O, o. Kreslení obrázku podle čteného zadání. Dopis.

SLABIKÁŘ do s. 49

Matematika

Rozklady čísel, sčítání a odčítání v oboru do 7. Slovní úlohy – znázornění, příklad, odpověď. Hodiny. TEST.

PS k M II do s.5                                                                               

Prvouka

Materiály mají různé vlastnosti.  PS k PRV do s. 40

Angličtina

Slovíčka: a skirt, a hat, a jumper, a sack, a T-shirt, a shoe

One red sock. Two red socks.

PLÁN ZÁVOZU MLÉČNÝCH VÝROBKŮ:

3. eidam   4. mléko   5. jogurt    6. mléko  7. eidam  8. mléko  9. eidam    10. jogurt 

11. bez závozu  12. mléko   13. mléko    14. eidam    15. Cottage