Základní škola Liberec Barvířská

Školní klub

Kroužek je určen žákům 4.r.
Cena: 200,-/měsíc
Termín: denně 12:30-15:30
 

Informace školního klubu:
 

Oblečení dětí v chladném počasí.

Rádi bychom poprosili rodiče, aby upozornily svoje děti na nutnost vhodně/teple se oblékat v chladném počasí. Pokud bude venku slunečné (pěkné) počasí, budeme chodit ven. 

Kroužky.

Prosíme rodiče dětí, které navštěvují kroužky, nechodí do ŠK a chtějí v "klubíku" na kroužek čekat, aby dítě do ŠK přihlásili + zaplatili poplatek. Pokud tak neučiní, dítě nemůže na kroužek čekat v "klubíku" ani v budově školy. Bylo by bez dohledu. Škola nemůže nést zodpovědnost za případné úrazy či jiné komplikace způsobené kumulací dětí bez dohledu dospělé osoby.