Základní škola Liberec Barvířská

Vyúčtování kroužků za 2.pl., školní družiny a klubu

Vyúčtování kroužků za 2. pololetí

Vratky za neuskutečněné lekce kroužků jsou předány třídním učitelkám k vyúčtování rodičům.

Fotbal; částka 400,-; odučeny 3 lekce, vratka 300,-
Florbal; částka 400,-; odučeno 5 lekcí, vratka 233,-
Keramika; částka 500,-; odučeno 6 lekcí (3x 2 h.), vratka 250,-
Dramatika; částka 400,-; odučeno 5 lekcí, vratka 233,-
Pohybové hry;částka 400,-; odučeno 5 lekcí, vratka 233,-
Čeština pro cizince; částka 400,-; odučeno 5 lekcí, vratka 233,-
Informatika částka; částka 400,-; odučeno 5 lekcí, vratka 233,-
Příprava k př. zkouškám; částka 200,-; odučeno 6 lekcí, vratka 80,-
Gymnastika; částka 400,-; odučeno 3 lekce, vratka 300,-
Logopedie; částka 400,-; odučeno 4 lekce, vratka 267,-

 

Vyúčtování školní družiny a školního klubu

Přeplatky za školní družinu budou v září 2020 automaticky odečteny z poplatku ŠD na nový školní rok 2020/21.

V případě, že již dítě do ŠD nebude docházet a bude navštěvovat školní klub, bude přeplatek převeden na ŠK.

Pokud dítě již nebude navštěvovat ŠD ani ŠK budou peníze vráceny v září.

 

Přeplatky za školní klub budou v září 2020 automaticky odečteny z poplatku ŠK na nový školní rok 2020/2021.

Pokud již dítě docházet do klubu nebude, budou peníze vráceny v září.

 

Pokud požadujete okamžité vrácení přeplatku, obraťte se na paní hospodářku Ivanu Švihlovou, tel. 485 108 790.

Vyúčtování kroužků za 2.pl., školní družiny a klubu