Základní škola Liberec Barvířská

Týden pro klima na naší škole (Kvasničková)

I naše škola se připojila k celosvětové výzvě, která probíhala v posledním zářijovém týdnu.
Rozhodli jsme se připojit aktivní činností.
Proto byly na celé škole instalovány kontejnery na tříděný odpad.
Třída 3. B připravila krátké informační představení, které ostatní spolužáky vtipnou formou poučilo o správném třídění odpadu. Mnohé informace byly pro naše žáky překvapivou novinkou
Na 1. Stupni mají děti možnost třídit odpad i ve třídách do tašek, které jsou barevně rozlišené.
Doufáme, že se všechny nádoby budou správně využívat. 

Týden pro klima na naší škole (Kvasničková) Týden pro klima na naší škole (Kvasničková) Týden pro klima na naší škole (Kvasničková) Týden pro klima na naší škole (Kvasničková)