Základní škola Liberec Barvířská

Sběr 20.9.2019 (Urban)

V pátek 20.9.2019 proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo nasbíráno cca 3,8 t, mezi nejlepší sběrače patřili Izingová L. a E. (1.A+4.A), Pekárová I. a J. a D. (1.B+3.B+6.B), Hrustinczová (3.B), Hnízdo a Koutecký (4.C), Hořejší - 250 kg a nejlepší sběrač školy (5.A), Šimůnková (5.B), Runt (7.A), Němec (7.B), Olyšar A. a J. (7.C) a Polák (8.A). Ti všichni donesli více než 100 kg.
Nejlepší třída byla 3.B s průměrem 17,2 kg na žáka.
Výtěžek sběru přijde na účet Spolku rodičů a bude dále využit ve prospěch dětí ve škole. Všem děkujeme, dík patří i žákům 9.A, kteří se sběrem pomáhali.
 

Sběr 20.9.2019 (Urban)