Základní škola Liberec Barvířská

Recitační soutěž (Loumová)

Ve středu 5. února 2020 se na naší škole konala recitační soutěž.
Musejí se kvalitní básničky pro recitační soutěž rýmovat? Samozřejmě, že ne!  Obsahují  básně pro recitační soutěž zastaralá slova a neřešitelné hádanky? Pochopitelně, že nikoli!
Nejlepší básníci často používají obyčejný jazyk, jakým mluví  maminky na svoje děti. Právě proto zůstávají  jejich verše nadčasové, aktuální ještě desítky, stovky, ba tisíce roků.
Děti si připravily na recitační soutěž básně i jiné texty. Nacvičily si jejich přednes a přišly poměřit svého básnického ducha s ostatními. Nezastrašila je obava z obecenstva či z konkurence.  K účasti je přesvědčila následující slova spisovatele Karla Čapka: „Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.“
Bylo to krásné dopoledne plné kouzelných a milých slov.
I letos si diplomy odnesli ti nejlepší. Účastníkům, kterým se nepodařilo umístit se na prvních místech, byla rozdána malá sladkost jako ocenění jejich snahy. Úterním dopolednem mladé recitátory provázeli moderátoři Justýna Popelková a Standa Mrskoš. O foto ze soutěže se postarala Mya Dobružská z 9. B a Patrik Szajkó z 9.A.
Výkon Jana Zikeše ze 7. B (soutěžící v 3. kategorii, určené žákům 6. a 7. tříd) byl odbornou porotou vyhodnocen jako suverénně nejlepší, a umístil se tedy na 1. místě. Honza postupuje do okresního kola, které se bude konat 5. března 2020  v DDM Větrník. Gratulujeme!
Poděkování však patří všem učitelům, kteří své žáky báječně na soutěž připravili.

Umístění:
0. kategorie:
1. místo Jaroslav Bureš z 1.A, 2. místo Libuška Izingová z 1.A

1. kategorie 
1. místo Marek Farský z 2.B,  2. místo Terezka Voldřichová z 2.B, 3. místo Terezka Vondráčková z 3.B

2. kategorie
1. místo Matěj Šefl ze 4.C,  2. místo Šárka Bulavová ze 4.C,

3. kategorie
1. místo Jan Zikeš ze 7.B, 2. místo Jiří Heiland ze 7.B

Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová) Recitační soutěž (Loumová)