Základní škola Liberec Barvířská

Projekt Příběhy bezpráví - 30. výročí pádu železné opony (Šulcová)

V rámci projektu Příběhy bezpráví – 30.výročí pádu železné opony zhlédli minulý týden žáci 9.,8.a 7.tříd film „1989: Z deníku Ivany A“. Připomněli si tak letošní 30. výročí sametové revoluce. Ve středu 13.11. pak na tento film navázala beseda s pamětníky listopadových událostí v Liberci – MUDr.Přemyslem Sobotkou, zakladatelem OF v Liberci a pozdějším předsedou senátu ČR a Milanem Drahoňovským, profesionálním fotografem, který zdokumentoval celý týden událostí v Liberci. Pan Sobotka v krátkém historickém průřezu objasnil nástup komunistické diktatury v roce 1948 a charakterizoval vládu KSČ až do listopadu 1989, aby si žáci uvědomili, k jak veliké a důležité změně v našem státě díky sametové revoluci došlo. Pak vyprávěl o tom, jak prožíval on události listopadu jako lékař liberecké nemocnice, který se do dění aktivně zapojil. Jeho vyprávění doplnil svými zážitky – tehdejšího fotografa deníku Vpřed - Milan Drahoňovský a zároveň žáci zhlédli celou řadu fotografií z libereckých manifestací, dění v ulicích a ocenili vtipné plakáty vylepované v průběhu listopadových událostí. Žáci překvapili svým zájmem a řadou dotazů týkajících se nejen sametové revoluce, ale i komunistického režimu a života v něm, dotkli se i současné politické scény. Oběma besedujícím chceme ještě jednou poděkovat, protože setkání s nimi – jako s pamětníky – bylo pro všechny zajímavé a přínosné.

Projekt Příběhy bezpráví - 30. výročí pádu železné opony (Šulcová) Projekt Příběhy bezpráví - 30. výročí pádu železné opony (Šulcová) Projekt Příběhy bezpráví - 30. výročí pádu železné opony (Šulcová) Projekt Příběhy bezpráví - 30. výročí pádu železné opony (Šulcová)