Základní škola Liberec Barvířská

Projekt Karel IV. (Šulcová)

Před 700 lety se 14.5. narodila jedna z nejvýznamnějších osobností českých dějin – panovník Karel IV. Na naší škole si tohoto vladaře připomínáme projektem – Karel IV.
Každá třída od 3. do 8. ročníku vytváří plakát, na němž se snaží představit tohoto velikána ze svého úhlu – jako vynikajícího státníka, politika, rytíře a bojovníka, vzdělance či manžela. Při tvorbě plakátu tak mají žáci možnost seznámit se nejen se zajímavými momenty z Karlova života, ale i zjistit, jak se žilo ve středověku. V hodinách Vv vznikají pod rukama některých žáků výrobky a výkresy vztahující se ke Karlově době. Všechny své plakáty pak třídy vystaví na chodbě školy. Celý projekt bude zakončen vědomostní soutěží o Karlu IV.
A jaká je odměna pro vítěze? Z 3. – 8. třídy vyberou třídní učitelé pět nejlepších žáků, kteří se 9.6. zúčastní zájezdu na Karlštejn. Čeká je tak možnost prožít zajímavý výlet do středověku a projít se hradem, kterým se před 700 lety pohyboval jeden z největších mužů středověké Evropy.
 

Ve středu 18.5.2016 proběhl ve 3. až 8.ročnících vědomostní test k výročí panovníka Karla IV. Proběhl ve 3 kategoriích, 3.-4.ročníky, 5.-6. a 7.-8.ročník. Nejlepší výsledky dosáhla nejmladší kategorie, kde bylo 40 bezchybných testů, celkem pak na škole odpovídalo bezchybně 52 žáků. Nejlepší žáci byli odměněni sladkostí a diplomem, ostatní také obdrželi malou sladkost. Na chodbě v 1. patře se také objevily plakáty k projektu, které zpracovala každá třída. Ukázky naleznete ve fotopříloze.
Projekt nyní spěje ke svému finále, kterým bude zájezd na Karlštejn pro vybrané žáky.

Projekt podporují SČVK. Děkujeme.
 

Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová) Projekt Karel IV. (Šulcová)