Základní škola Liberec Barvířská

Informace k nástupu žáků 1.st. 25.5.2020

Vážení rodiče,


od pondělí 25.5.2020 bude obnoveno dobrovolné prezenční vzdělávání žáků 1.stupně. Žáci budou rozděleni do neměnných skupin. Nástup do školy bude probíhat ve třech vlnách, jednotlivé skupiny vyzvedne vyučující před školou dle tohoto schématu:


7:50 1.A, 5.A, 4.A   konec dopolední části v 11:25, oběd


8:00 1.B, 2.A, 4.C, 5.B konec dopolední části v 11:35, oběd


8:10 2.B, 3.A, 3.B, 4.B konec dopolední části v 11:45, oběd


Odpolední část ve 4 skupinách pouze pro přihlášené, skupiny povedou paní vychovatelky, osobní vyzvednutí možné vždy v celou hodinu (13:00, 14:00, 15:00), nejpozději v 16:00 hod. Vstup rodičů do školy není možný. Žádáme rodiče, aby v případě nepřítomnosti své děti omlouvali stejným postupem, jako to bylo při běžném provozu.


Obědy pro přihlášené děti možno zaplatit a objednávat osobně nebo telefonicky od středy 20.5. od 8:00 do 12:00 hod., telefon na vedoucí školní jídelny  Gastron je 485 135 999.


Žáci přichází do školy pokud možno na čas (5 min. předem). Platí povinnost zakrytí úst a nosu před školou a ve společných prostorách školy.  Vstup do školy je umožněn pouze žákům. Při čekání před budovou, při přesunech, pobytu mimo třídy a návštěvách toalet děti nosí roušky a dodržují min. 1,5 m vzdálenost mezi žáky, pokud je to možné. Škola vybaví třídy a toalety desinfekčními prostředky.


Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách, po příchodu do školy (třídy) musí každý použít desinfekci na ruce. Ve třídě, dle pokynu pedagoga, žáci ani vyučující nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (skupinová práce), je rouška povinná. Žák musí být vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení.


Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel a po průkazném upozornění zákonných zástupců je možné vyřazení žáka z výuky.


V pondělí  25.5.2020 je žák při prvním nástupu povinen odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Ke stažení na webu nebo možno vyzvednout v kanceláři školy.

Informace k nástupu žáků 1.st. 25.5.2020