Základní škola Liberec Barvířská

Bezpečně v online světě (Marková)

Ve spolupráci se vzdělávací organizací e-Duha jsme i letos v naší škole ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2020 zrealizovali sérii besed na téma bezpečného chování na internetu. Lektor RNDr. Bc. Ludvík Hanák pro žáky připravil interaktivní besedy s dotací 45 minut pro 1. stupeň a 90 minut pro 2. stupeň. Výběr vhodného programu provedli třídní učitelé na základě potřeb jednotlivých tříd. Naši nejmenší z 1. A a 1. B zhlédli program nazvaný Kamarádi online, což je obrázková prezentace rizik internetu, mobilních telefonů a počítačů. Věnuje se možnosti setkání s cizími a neznámými lidmi na internetu, zmiňována je i závislost, placené hry a násilí na internetu. Třída 3. A si zvolila program Děti a sociální sítě, který se zaměřuje na význam a rozdělení sociálních sítí, aplikace na sociálních sítích, kybergrooming a další nebezpečí. Velmi žádaný byl program YouTube a Youtubering, který si vybraly hned tři třídy (3. B, 4. C a 5. A). Jeho tématem jsou děti jako uživatelé YouTube, fenomén Youtubering, rizika sledování YouTube a Youtuberů i pravda a lež v prostředí online. V 5. B a v 6. B se zaměřili na počítačové hry v programech nazvaných Rizika online her a Svět digitálních her a jeho rizika. První z těchto programů představil nejznámější typy online her a seznamoval děti s riziky (např. placené hry, rozšiřování her za peníze, vznik závislosti apod.) Druhý program se rovněž věnoval problematice hry a hraní, zkoumal osobnost hráče, upozorňoval na projevy závislostního chování i možnosti prevence a léčby. A konečně naši nejstarší žáci z 9. A a 9. B absolvovali program Internetová komerce, dezinformace, fake news. Ten nabídl přehled rizik internetové komerce a techniky jak čelit lákavým nabídkám a reklamě. Dále se žáci seznámili s historií a současností falešných či zkreslených zpráv (fake news) a dezinformací a dozvěděli se, jak se jim bránit a v souladu s principy kritického myšlení ověřovat získané informace.

Bezpečně v online světě (Marková) Bezpečně v online světě (Marková) Bezpečně v online světě (Marková) Bezpečně v online světě (Marková)