Základní škola Liberec Barvířská

Zápis z třídních schůzek 12.9.2019

Třídní schůzky 12.09.2019

 

            -    Prezenční sešit

           -     nahlášení změny údajů: bydliště, telefon, zdrav.stav,……

  -     příspěvek SRPDŠ ve výši 300,-Kč (další sourozenec 150,-)

-         seznámení s organizací školního roku (viz.leták), termíny třídních schůzek (21.11.2019, 16.4.2020)

-         doplňovací volby do Školské rady – nově 6 členů, info na webu školy (+1 zástupce za oprávněné osoby-rodiče, +1 za učitele, +1 za zřizovatele), možnost navrhovat kandidáty s jejich souhlasem do 9.10.; volby proběhnou 24.10. od 15:00 do 17:00

-         ředitelské volno bude 31.10. – 1.11., školní družina dle zájmu, min. 12 dětí

-         ŠD platba 200,-Kč, další sourozenec 100,-/měsíčně, Klubík 200,- měsíčně za každé dítě

-         pozvánka na Vánoční dílnu v sobotu 7.12.2019, zápis do 1.tříd bude 23.4.2020

-         konzultační hodiny pedagogů (slouží k individuálním pohovorům)

-         Řád školy pro žáky – zdůraznit omlouvání, přezouvání, chování o přestávkách, ztráty věcí, nošení cenných věcí, mobilní telefony (3x odebraný, dojdou si rodiče), ztráty klíčů, úmyslné ničení majetku školy, pozdní příchody po prvním zvonění (3x a vých. opatření). Rodiče podepíší v ŽZ informaci, že se seznámili se ŠŘ (např. na webu školy)

-         zdůraznit hlášení zranění a úrazů ihned ve škole, nelze za 2-3 dny

-         speciální pedagog Karel Řehák –je přítomen na schůzkách, možnost konzultace

-         sběrová akce – 20.9. pátek, výtěžek na konto SRPDŠ, prosíme sběr zvážit doma, kg nahlásit třídní učitelce

-         nabídka kroužků, platbu vyberou vedoucí kroužků, kroužky poběží od 30.9. dle zájmu (je třeba cca 10-12 žáků v kroužku na 1 hod. týdně), cena většinou jen 400,- !!!, platby prosíme do 14.10., škola garantuje minimum 12 lekcí za pololetí; na webu bude informace, které kroužky poběží (dostatečný zájem)

-         Veselá věda, Musictime, Olymp – externí kroužky, je třeba vyřizovat náležitosti (přihlášky, platby apod.) s nimi, rovněž poběží od 30.9.

-         pokračuje projekt školní mléko (každý týden), Ovoce do škol pro 1.-9. třídu (závoz 1x14 dní), vše zdarma

-         pokračuje sběr hliníku, nosit tříděný (zvlášť víčka, plechovky); tříděný odpad ve škole

-         další třídní schůzky ve čtvrtek 21.11., jsou poslední do pololetí, později informace o prospěchu pouze individuálně

-     žádost o obalení všech sešitů a učebnic

-    rozvrh – TV (ve 2.pololetí plavání), AJ (rozdělení na 2 skupiny), ČJ nj. (vysvětlení, kdo kam patří)

-    Škola v přírodě – bude ve 4.třídě, již teď zajišťujeme ŠVP s programem v Českém Ráji

-    skříňky – ztráty klíčků, možnost koupit a přidělat zámeček (musí mít ale klíček oba dva ze skříňky)

-    nákup nových čítanek a pracovních sešitů na Hv, pokud nevyjde tř.fond, bude malý doplatek

-    pomůcky (penál, škola, kapsář), jsou na webu třídy celé prázdniny, některým stále chybí

-    placení akcí se školou

-    domácí úkoly – kontrolovat pochopení zadání, podepisovat

-    čtení po prázdninách, stále doma trénovat, podporovat děti ve čtení

-    zapomínání – přísnější sankce

-    čtenářský deník – viz. papír, ten bude nalepený na vnitřních deskách čt.deníku

-    preventivní program – Maják, PČR, Etiketa – vše proběhne během 1.pololetí

 

Zatím známé akce :

- 20.9. sběr papíru

- 24.9. Loutkové divadlo, ve škole

- 26.9. Maják, ve škole

- 30.9. zahájení kroužků

- 15.10. IQ Landia, Voda nad zlato

- 16.10. Galerie, Od obrazu k objektu

- 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK + 29.-30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 + 31.10.-1.11 ŘEDITELSKÉ VOLNO

- 21.11. Třídní schůzky

- 7.12. Vánoční dílna

- 16.12. Galerie, Ryba na talíři aneb vánoční tabule