Základní škola Liberec Barvířská

Využití smyslů

V rámci třídnické hodiny jsme si i pohrály. Žáci si měli zkusit, jaké to je orientovat se pouze pomocí hmatu. 

Připravili jsme si pet víčka, ze kterých  jsme zkusili jen pomocí hmatu , se zakrytýma očima, sestavit obrázek loďky. První pokusy byly různé . Někomu se dařilo více, někoomu méně. Ale i tato dovednost se dá natrénovat.

Využití smyslů Využití smyslů