Základní škola Liberec Barvířská

Učíme venku!

Dnešní hodinu českého jazyka a matematiky jsme strávili s dětmi venku. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na hřiště za školní jídelnou. Během pobytu venku jsme si, formou hry, zopakovali psací a tiskací podobu písmen, velká písmena ve jménech, sčítání a odčítání do 20 i geometrické tvary. Zbyl nám také čas na Kimovu hru, která procvičuje krátkodobou paměť. To vše jen za pomoci přírodnin, které jsme objevili v okolí školy či je běžne používáme doma. Výuka touto hravou formou nás všechny bavila a určitě ji budeme využívat i nadále.

Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku! Učíme venku!