Základní škola Liberec Barvířská

Spinning

11.10. se 17 statečných (6 chlapců a 11 dívek) ze 7.A a 7.B třídy zúčastnilo hodiny spinningu v libereckém bazénu.

Instruktorka Mgr. Martina Balatková vedla hodinu velmi citlivě a respektovala nízký věk a nezkušenost zúčastněných. J Doufám, že se dětem toto ozvláštnění hodiny TV líbilo. Fyzicky byla velmi náročná.

Poděkování patří i vedení bazénu, že nám tuto akci umožnilo realizovat.

Musím žáky moc pochválit za vzorné chování v prostorách bazénu i za rychlost při přesunu a v šatnách.