Základní škola Liberec Barvířská

Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky

 

K oslavám 100. výročí založení našeho státu dnes 19. 10. zástupci naší školy, učitelé a žáci, během první vyučovací hodiny zasadili v areálu školy lípu. Naši třídu  zastupovala Barunka, Jenifer, Míša a Matěj.

Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když připustíme, že volba padla na lípu právě proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách i Slované. V době národního obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi. 

V oslavách vzniku republiky jsme pokračovali i v následujících hodinách: žáci z celé školy vytvořili před hlavním vchodem školy živý obraz české státní vlajky. 

V pondělí 22. října 2018 na nás pak čeká školní oslava v Krajské vědecké knihovně.

 

Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky Školní oslavy k 100. výročí vzniku republiky