Základní škola Liberec Barvířská

KVK - Piš a mluv!

Psaný a mluvený projev jsou dovednosti, které žáci potřebují nejenom v rámci svého studia. „Umět napsat pár řádek“ je schopnost, která je potřeba celý život. Stejně tak překonat trému a promluvit nebo přednést veřejně pár vět s jistou hlasovou kultivovaností je dovednost, která se cení. Naši žáci si zkusili vytvořit základní novinářský útvar – krátkou zprávu, seznámili se se základy stylistiky, typografie, ale i redaktorské a editorské práce. Se svou „zprávou“ si pak zahráli na moderátora/zprávaře v rozhlase. Vyzkoušeli si základy hlasové výchovy, jazykolamy, jak pracovat s hlasem, ale i trémou… Workshop byl dobrou průpravou k psaní a následné obhajobě absolvetnské práce.

KVK - Piš a mluv! KVK - Piš a mluv! KVK - Piš a mluv! KVK - Piš a mluv! KVK - Piš a mluv!