Základní škola Liberec Barvířská

Hudba a autorská práva 22.11.2019

Beseda se týkala autorských práv na internetu, legálnosti a nelegálnosti určitých úložišť a jejich fungování, hodnoty hudby, legálních možností poslechu hudby, apod. Na začátku byl žákům promítnut cca dvacetiminutový dokument o této problematice, pak jim byla obecně nastíněna problematika autorských práv a poté hovořil umělec- LIPO (o tvorbě hudby, o tom, že hudba má hodnotu, atd.), dále jsme si povídali o úložištích s nelegálně nahraným obsahem a následně o legálních možnostech pořízení hudby. Čas byl věnován také dotazům žáků a žáci se pak mohli s umělcem vyfotit či si jej nechat podepsat.

Hudba a autorská práva 22.11.2019 Hudba a autorská práva 22.11.2019